Udostępnij na:

A-PRF – metoda stymulacji procesu gojenia kości i tkanek miękkich w trakcie i po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologicznej

Podczas planowania zabiegów implantologicznych prawdziwą barierą często nie do przekroczenia jest brak dostatecznej objętości kości i dziąsła. Ten znaczny deficyt tkanek twardych i miękkich jest często rezultatem zniszczenia kości przez procesy zapalne okołozębowe, choroby przyzębia, jak również uszkodzenia tkanek w trakcie ekstrakcji (usunięć zębów). W naszej placówce proponujemy Państwu zmniejszenie ryzyka utraty tkanek z wyżej wymienionych powodów. Protokół stymulacji tkankowej polegający na wykorzystaniu własnej krwi pacjenta jest prostą, bezpieczną i bardzo naturalną metodą wpływania na przebieg gojenia. Otóż w miejsce deficytu umieszcza się fibrynę bogatopłytkową z dużą zawartością białek własnych pacjenta pochodzących z krwi żylnej, które stymulują natychmiast po zabiegu mnożenie się osteocytów (komórek kościotwórczych).

A-PRF – fibryna bogatopłytkowa (Platelet-Rich Fibrin)

To autogenna matryca pochodząca z płytek krwi pacjenta, zawierająca czynniki przyspieszające angiogenezę poprzez trwałe uwalnianie płytkowego czynnika wzrostu (PDGF) będącego białkiem transformującym czynnik wzrostu. Stymulacja wzrostu tkanek dzięki białkowym czynnikom wzrostu znacząco przyspiesza gojenie tkanek tuż po zabiegach chirurgicznych. Powolne uwalnianie czynników wzrostu z PRF ma miejsce przez okres dłuższy niż 8 dni po zdeponowaniu A-PRF w miejscu pozabiegowym. Ten własny wartościowy materiał autogenny uzyskiwany jest z żylnej krwi własnej pacjenta, która poddana jest odwirowaniu w ściśle określonych parametrach, a następnie odsączony i ukształtowany w formie membran lub korków w kształcie zębodołów. A-PRF ma zastosowanie w przebiegu leczenia chirurgicznego oraz implantologicznego szczególnie w procedurach klinicznych wymagających zabiegów augmentacyjnych przy niedoborach tkanek miękkich i twardych:
- podnoszenie dna zatoki szczękowej
- zębodoły poekstrakcyjne zwłaszcza w rejonie gdzie planowana jest w przyszłości implantacja
- śródkostne defekty periodontologiczne
- przeszczepy kości (GBR)
- przeszczepy tkanek miękkich (GTR)
- stymulacja gojenia ran

Przyspieszenie gojenia tkanek oparte jest na tworzeniu sieci nowych naczyń krwionośnych oraz szybkim zamykaniu rany czego następstwem jest błyskawiczny remodeling tkanki zabliźniającej i całkowite wyeliminowanie infekcji.

W trakcie planowania leczenia będziemy Państwu proponować tą metodę prewencji przedzabiegowej aby zredukować konieczność stosowania skomplikowanych metod regeneracji tkanek.

NATURALNIE, SZYBKO, SKUTECZNIE I BEZ BÓLU !

 

Zestaw akcesoriów niezbędnych do uzyskania fibryny bogatopłytkowej - wirówka i zestaw probówek

Zestaw akcesoriów niezbędnych do uzyskania fibryny bogatopłytkowej – wirówka i zestaw probówek

Pobieranie krwi żylnej

Pobieranie krwi żylnej

Parametry wirowania na wyświetlaczu wirówki

Parametry wirowania na wyświetlaczu wirówki

Probówka z zawartością fibryny bogatopłytkowej

Probówka z zawartością fibryny bogatopłytkowej

Umieszczenie skrzepu fibrynowego w kasecie prasującej

Umieszczenie skrzepu fibrynowego w kasecie prasującej

Skrzep fibrynowy w postaci błony umieszczany na wyrostku zębodołowym po implantacji

Skrzep fibrynowy w postaci błony umieszczany na wyrostku zębodołowym po implantacji

Zwarta i odporna na urazy mechaniczne błona fibrynowa stabilnie ulokowana na wyrostku zębodołowym

Zwarta i odporna na urazy mechaniczne błona fibrynowa stabilnie ulokowana na wyrostku zębodołowym

Osocze bogatopłytkowe uzyskane w procesie odsączania skrzepu

Osocze bogatopłytkowe uzyskane w procesie odsączania skrzepu

Proces szycia rany w celu stabilizacji błony fibrynowej

Proces szycia rany w celu stabilizacji błony fibrynowej

Miejsce implantacyjne wzbogacone o białkowe czynniki wzrostu podlega szybszemu procesowi gojenia

Miejsce implantacyjne wzbogacone o białkowe czynniki wzrostu podlega szybszemu procesowi gojenia

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Aktualności stomatologiczne