Dolegliwości w czasie dnia

Częste okresy bezdechu, które prowadzą do niedotlenienia organizmu mogą powodować: nadmierną senność w czasie dnia, kłopoty z koncentracją, bóle głowy, stany rozdrażnienia, a nawet stany depresyjne. Wśród argumentów skłaniających do rozpoczęcia leczenia chrapania

Bezdech stanowi zagrożenie dla zdrowia

Należy uznać, że każde uporczywe chrapanie jest szkodliwe dla zdrowia, ale szczególne zagrożenie tego zdrowia powoduje bezdech senny. W następstwie bowiem bezdechu dochodzi do czasowego blokowania dopływu tlenu do płuc, a tym samym

Budowa i działanie aparatu TAP

Budowa i działanie aparatu TAP

Aparat TAP jest to szyna nazębna zaprojektowana przez stomatologa i indywidualnie dla każdego pacjenta. Szyna przez właściwe ustawienie żuchwy w położeniu doprzednim, zapobiega jej cofaniom podczas oddychania w czasie snu. Takie ustabilizowanie żuchwy

Kiedy podjąć decyzję korzystania z aparatu wewnątrzustnego TAP?

Przed rozpoczęciem leczenia przy użyciu aparatu TAP lekarz laryngolog powinien wykluczyć związane z tą decyzją przeciwwskazania, jak np. zmiany chorobowe górnych dróg oddechowych, nadmiernie przerośnięte migdałki podniebienne, wady rozwojowe żuchwy lub znaczna niedrożność