Korona porcelanowa na implancie – dwójka strona lewa

Ostateczna korona porcelanowa na implancie Ankylos zainstalowana w pozycji lewego siekacza bocznego.

Korona porcelanowa na implancie – „Heroiczna stomatologia” Pacjentka lat 17, zgłosiła się w celu implantacji brakującej dwójki lewej górnej, która wcześniej była leczona przez innego dentystę, który odrzucił możliwość implantacji ze względu na

Proteza całkowita oraz proteza overdenture oparta na implantach

Filary protetyczne Ankylos SynCone w żuchwie przymocowane do implantów Ankylos

Proteza całkowita oraz proteza overdenture oparta na implantach – „Przestrzeń wypełniona” 59-letnia bezzębna pacjentka zgłosiła się celem wymiany protez całkowitych górnej i dolnej, które użytkując od lat doprowadziła do licznych uszkodzeń, złamań i

Mosty i korony na implantach

Efekt końcowy po leczeniu implantologiczno-protetycznym

Porcelanowe mosty i korony na implantach – „Harmonia Tai Chi” Pacjent 53-letni przyjechał z Anglii z zamiarem przeprowadzenia kompleksowego leczenia stomatologicznego. Naszym zadaniem było stworzenie planu leczenia szybkiej, całościowej i eliminującej uciążliwości terapii

Korony i mosty oparte na implantach i zębach własnych

Zęby szczęki i żuchwy w zwarciu - widoczne braki skrzydłowe i niekosmetyczne przebarwienia.

Korony i mosty oparte na implantach i zębach własnych - ”Odkryta radość” Pacjent zgłosił się z brakami zębowymi skrzydłowymi w szczęce oraz częściowymi brakami zębowymi w żuchwie w celu rekonstrukcji protetycznej utraconych zębów. Za

Korona na implancie z przeszczepem kości

Uśmiech pacjenta jeszcze powściągliwy i nieśmiały

Korona na implancie z przeszczepem kości - ”Wbrew ograniczeniom” Brakujący ząb siekacz centralny (jedynka) w szczęce po stronie lewej odbudowano za pomocą korony porcelanowej na podbudowie metalowej opartej na filarze protetycznym przykręconym do implantu

Korona porcelanowa na implancie

Uśmiech nieśmiałej dziewczyny

Korona porcelanowa na implancie - ”Efekt pracy zespołowej” 14-letnia dziewczynka zgłosiła się do naszego gabinetu celem korekcji zgryzu i wad zębowych. Największym problemem był brak zawiązka zęba siekacza bocznego w szczęce po stronie prawej.

Strona 2 z 212