Korony porcelanowe na implancie i tlenku cyrkonu

Korony porcelanowe na implancie i tlenku cyrkonu

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu i korona porcelanowa oparta na implancie – „Zęby są najważniejsze” Pacjentka po wieloletnich próbach leczenia i ratowania zębów zgłosiła się w celu ujednolicenia uśmiechu pod względem

Most porcelanowy z zatrzaskami jako elementami retencyjnymi dla protezy szkieletowej. Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych.

Korony teleskopowe w żuchwie, stabilizujące protezę szkieletową dolną

Most porcelanowy z zatrzaskami jako elementami retencyjnymi dla protezy szkieletowej. Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych. – „Radosne odmłodzenie” Niezwykle radosny, o pogodnym usposobieniu pacjent zgłosił się celem uzupełnienia braków w jamie ustnej.

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu

stan wyjściowy

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu i korona porcelanowa oparta na implancie – „Zęby są najważniejsze” Pacjentka po wieloletnich próbach leczenia i ratowania zębów zgłosiła się w celu ujednolicenia uśmiechu pod względem

Korony całoceramiczne

Korony całoceramiczne

Korony całoceramiczne – „Poszukiwanie jakości” Pacjentka bardzo doceniająca zdrowy i piękny uśmiech, zdeterminowana by dokonać zmian na lepsze po długim leczeniu zachowawczo protetycznym w innej placówce. Wygląd poprzednich koron na podbudowie złotej nie

Mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej – przypadek 2

Mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej - przypadek 2

Mosty porcelanowe na podbudowie metalowej Stare mosty porcelanowe nieszczelne w okolicy szyjek zębowych, z niereguralną linią dząsłową, zastąpiono nowymi mostami metalowymi licowanymi ceramiką.Siekacze centralne pokryto również koronami porcelanowymi ceramiką Kiss Zęby dolne wybielono

Korony całoceramiczne, korony prowizoryczne

stan końcowy

Korony całoceramiczne – „Odwaga uśmiechu” Pacjentka zgłosiła się oczekując poprawy kształtu ,ustawienia i koloru zębów własnych.Pacjentka nie zaakceptowała koncepcji leczenia ortodotycznego.Zadaniem leczenia protetycznego było skompensowanie wady zgryzu i poprawa estetyki. Po stronie prawej

Korony całoceramiczne

stan wyjściowy

Korony całoceramiczne – „Dopełnienie piękna” Prześliczna, delikatnej urody pacjentka z bardzo dużą świadomością stomatologiczną zgłosiła się celem konsultacji jakości wykonanych w niedalekiej przeszłości koron w odcinku przednim. Pacjentka posiadała wszystkie 4 siekacze dolne,

Korony całoceramiczne

stan końcowy

Korony całoceramiczne – „Poszukiwanie jakości” Pacjentka bardzo doceniająca zdrowy i piękny uśmiech, zdeterminowana by dokonać zmian na lepsze po długim leczeniu zachowawczo protetycznym w innej placówce. Wygląd poprzednich koron na podbudowie złotej nie

Uzupełnienie braków zębowych w strefach bocznych

Stan po leczeniu - mosty osadzone na filarach - widok okluzyjny

Uzupełnienie braków zębowych w strefach bocznych mostami porcelanowymi – „Jak dawniej” Pacjent z brakami zębowymi w szczęce, zgłosił się by uzupełnić te deficyty, formą uzupełnienia niewyjmowalnego. Często zdarza się że pacjenci z zachowanymi

Protezy szkieletowe oparte na koronach teleskopowych

stan końcowy

Protezy szkieletowe oparte na koronach teleskopowych – „Lęki opanowane” Pacjent z dużym lękiem, ogromnymi zaniedbaniami higienicznymi, agresywną chorobą przyzębia, został poddany kompleksowemu leczeniu, poczynając od higienizacji, poprzez leczenie endodontyczne (kanałowe), odbudowę zębów własnych,

Strona 3 z 41234