Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych – „Pacjentka najwierniejsza”

Uśmiech pacjentki po zakończonym leczeniu przy zastosowaniu protezy górnej typu Overdenture

Pacjentka objęta opieką stomatologiczną przez naszą placówkę od ponad 15 lat, użytkująca dotychczas uzupełnienie protetyczne kombinowane w postaci mostu porcelanowego z zatrzaskami, które zostało utracone w skutek zmian destrukcyjnych i próchnicy. Pozostały w

Korony całoceramiczne – „Małymi krokami do przodu”

Nowe korony ceramiczne na zębach górnych w uśmiechu

Korony całoceramiczne – „Małymi krokami do przodu” Niezwykle szykowna wierna pacjentka podjęła kolejny krok w terapii jamy ustnej. Po okresie rocznego cieszenia się licówkami na dolnych siekaczach zgłosiła się do naszej kliniki celem

Korony porcelanowe na implancie i tlenku cyrkonu

Korony porcelanowe na implancie i tlenku cyrkonu

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu i korona porcelanowa oparta na implancie – „Zęby są najważniejsze” Pacjentka po wieloletnich próbach leczenia i ratowania zębów zgłosiła się w celu ujednolicenia uśmiechu pod względem

Most porcelanowy z zatrzaskami jako elementami retencyjnymi dla protezy szkieletowej. Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych.

Korony teleskopowe w żuchwie, stabilizujące protezę szkieletową dolną

Most porcelanowy z zatrzaskami jako elementami retencyjnymi dla protezy szkieletowej. Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych. – „Radosne odmłodzenie” Niezwykle radosny, o pogodnym usposobieniu pacjent zgłosił się celem uzupełnienia braków w jamie ustnej.

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu

stan wyjściowy

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu i korona porcelanowa oparta na implancie – „Zęby są najważniejsze” Pacjentka po wieloletnich próbach leczenia i ratowania zębów zgłosiła się w celu ujednolicenia uśmiechu pod względem

Korony całoceramiczne

Korony całoceramiczne

Korony całoceramiczne – „Poszukiwanie jakości” Pacjentka bardzo doceniająca zdrowy i piękny uśmiech, zdeterminowana by dokonać zmian na lepsze po długim leczeniu zachowawczo protetycznym w innej placówce. Wygląd poprzednich koron na podbudowie złotej nie

Mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej – przypadek 2

Mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej - przypadek 2

Mosty porcelanowe na podbudowie metalowej Stare mosty porcelanowe nieszczelne w okolicy szyjek zębowych, z niereguralną linią dząsłową, zastąpiono nowymi mostami metalowymi licowanymi ceramiką.Siekacze centralne pokryto również koronami porcelanowymi ceramiką Kiss Zęby dolne wybielono

Korony całoceramiczne, korony prowizoryczne

stan końcowy

Korony całoceramiczne – „Odwaga uśmiechu” Pacjentka zgłosiła się oczekując poprawy kształtu ,ustawienia i koloru zębów własnych.Pacjentka nie zaakceptowała koncepcji leczenia ortodotycznego.Zadaniem leczenia protetycznego było skompensowanie wady zgryzu i poprawa estetyki. Po stronie prawej

Korony całoceramiczne

stan wyjściowy

Korony całoceramiczne – „Dopełnienie piękna” Prześliczna, delikatnej urody pacjentka z bardzo dużą świadomością stomatologiczną zgłosiła się celem konsultacji jakości wykonanych w niedalekiej przeszłości koron w odcinku przednim. Pacjentka posiadała wszystkie 4 siekacze dolne,

Korony całoceramiczne

stan końcowy

Korony całoceramiczne – „Poszukiwanie jakości” Pacjentka bardzo doceniająca zdrowy i piękny uśmiech, zdeterminowana by dokonać zmian na lepsze po długim leczeniu zachowawczo protetycznym w innej placówce. Wygląd poprzednich koron na podbudowie złotej nie

Strona 3 z 41234