Endodoncja – leczenie kanałowe ... czyli precyzyjne leczenie mikroskopowe Leczenie kanałowe profesjonalnie nazywane endodontycznym, to stomatologiczna medycyna ratunkowa, która daje szansę na utrzymanie zęba w jamie ustnej przez długie lata. Kanałowej terapii poddawane są zęby, które są dotknięte procesem zapalnym nieodwracalnym, a były przyczyną silnych dolegliwości bólowych. Wskazaniem do przeprowadzenia leczenia kanałowego są: Stany zapalne miazgi z towarzyszącymi silnymi dolegliwościami bólowymi Obumarcie i zgorzel miazgi zęba Ropnie i torbiele okołowierzchołkowe oraz ropnie przyzębne Zlamania i urazy zębów z towarzyszącym zranieniem miazgi zębowej Prewencyjne wskazania przedprotetyczne jako zabieg poprzedzający wykonanie koron protetycznych porcelanowych lub kompozytowych Przewlekłe i ostre stany zapalne okołowierzchołkowe toczące się w kości nad szczytem korzenia często po wcześniej przeprowadzonym nieprecyzyjnym leczeniu kanałowym Nieszczelne wypełnienie kanałów widoczne na zdjęciach rentgenowskich lub cyfrowych w obrazie radiowizjografii. Zabieg powtórnego leczenia kanałowego określa się jako reendo – czyli rewizja kanałów korzeniowych.   Leczenie kanałowe jest często alternatywą dla implantu. Nierzadko jednak są sytuacje, w których lekarz endodonta – specjalista leczenia kanałowego, po ocenie zęba w mikroskopie świadomy złego rokowania sygnalizuje pacjentowi:   CZAS NA IMPLANT Takie stanowisko jest uczciwe i rzetelne wobec pacjentów powierzających nam swoje zdrowie i zaufanie. Dobry dentysta podejmując leczenie myśli o przyszłości nie tylko tej najbliższej, myśli co będzie za 10 lat. Z punktu widzenia przewidywalności, znajomości anatomii, precyzji i detali endodoncja to najbardziej wymagająca, trudna do przewidzenia i skomplikowana dyscyplina stomatologiczna. Endodoncja to sport dla cierpliwych, upartych, dociekliwych, precyzyjnych, ambitnych i metodycznie działających dentystów. Polska endodoncja skupia najbardziej ambitnych stomatologów polskich, którzy za przykładem dr Jerzego Zbożenia weszli do świata powiększonego mikroskopem by zobaczyć więcej, wyleczyć precyzyjniej i dać dowody najwyższego zaangażowania naukowego. Dzięki działalności Polskiego Towarzystwa Endodontycznego Polska jest krajem o największej ilości mikroskopów endodontycznych, które podnoszą standard i precyzję leczenia stawiając nas w czołówce światowych specjalistów endodontycznych.

Ekstruzja Orotdontyczna

bez nazwy.001

Ekstruzja Ortodontyczna    Co to jest? Ekstruzja ortodontyczna – wydłużenie korony klinicznej zęba. Jest ruchem wymuszonym przez siły ortodontyczne a skierowanym do płaszczyzny zwarcia, powodującym rozciąganie włókien ozębnej stymulującym jednocześnie przebudowę wyrostka zębodołowego,

Drugi przedtrzonowiec w żuchwie uratowany

zmiana zapalna w drugim przedtrzonowcu w żuchwie po lewej stronie

Drugi przedtrzonowiec w żuchwie uratowany! Drugi przedtrzonowiec w żuchwie uratowany. W wyniku terapii endodontycznej nastąpił całkowity zanik zmiany zapalnej w rejonie drugiego przedtrzonowca w żuchwie po lewej stronie. Leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu

Koferdam – warto wiedzieć

Koferdam wokół wypełnienia typu onlay

Koferdam – warto wiedzieć Koferdam jest to arkusz gumy używany w celu odizolowania zęba lub zębów podczas zabiegów dentystycznych. W arkuszu tym za pomocą dziurkacza wycina się otwór w miejscu leczonego zęba, a

Leczenie kanałowe – rekonstrukcje bezpośrednie

Ząb po leczeniu endodontycznym. Kanały wypełnione płynną gutaperką. Zacementowano ćwiek z włókna szklanego, a następnie odbudowano koronę kompozytem Gradia Direct.

Leczenie knałowe Wypełnienie kompozytowe wykonywane bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta jest bardzoskuteczną metodą leczenia knałowego, ze względu na pracę w izolacji od śliny poprzez stosowanie koferdamu. Materiał kompozytowy zakładany jest techniką warstwową, a

Leczenie kanałowe – rekonstrukcje pośrednie

Gotowy onlay na modelu gipsowym

Leczenie kanałowe Onlay – nakład kompozytowy lub ceramiczny, jest to uzupełnienie brakujących tkanek zęba podczas procedury leczenia kanałowego, wykonane w laboratorium na bazie wycisku pobieranego w ustach pacjenta. Może być wykonany z kompozytu

Mikrochirurgia wspiera endodoncję – resekcja wierzchołka korzenia

Materiał kościozastępczy

Leczenie kanałowe Leczenie kanałowe często przeprowadza się w zębach objętych już przewlekłym procesem zapalnym, który obejmuje tkanki otaczające korzeń zęba tj. kość i przyzębie. Jeśli po przeprowadzonym leczeniu kanałowym zdjęcie rentgenowskie ukazuje zmianę

Leczenie kanałowe – rokowanie i gwarancja

Leczenie kanałowe - rokowanie i gwarancja

Lecznie kanałowe Medycyna to dziedzina gdzie udzielanie gwarancji to przejaw bezmyślności, nieuczciwości, agresywnego marketingu – to zwykła szarlataneria. Uczciwy lekarz potrafi ocenić rokowanie zęba, zasugerować najlepszy dla pacjenta tryb postępowania medycznego, omówić ryzyko

Zalety nowoczesnej endodoncji

Ultradzwięki Spartan UD

Endodoncja – nowoczesne metody leczenia kanałowego Leczenie jest szybsze i bardziej radykanle, na ogół jednowizytowe Wnętrze zęba jest dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane – pozostaje jałowe Zagięte i niedrożne kanały, często po poprzednim nieprecyzyjnym

Leczenie kanałowe – by leczyć dobrze należy wiedzieć i trzeba widzieć

Leczenie kanałowe - by leczyć dobrze należy wiedzieć i trzeba widzieć

Leczenie kanałowe … to bardzo skomplikowane zabiegi wymagające cierpliwości, opanowania, a przede wszystkim wiedzy. Ale przy tak małym polu zabiegowym by zabieg przebiegł pomyślnie konieczne jest optyczne powiększenie operowanego zęba. Mikroskop operacyjny jest

Przebieg leczenia kanałowego

Opracowana korona zęba | Widoczne ujścia kanałów | Ćwieki gutaperkowe w kanałach | Wypełnione kanały

Leczenie kanałowe – przebieg procesu terapeutycznego Lekarz rozpoczyna leczenie endodontyczne od znieczulenia okolicy bolesnego zęba. Znieczulenie nasiękowe lub przewodowe wykonujemy sterowanym mikroprocosorowo urządzeniem The Wand kub podajnikiem do wstrzyknięć karpulą. Nieprzyjemne doznania przy

Strona 1 z 212