Protetyka jest działem stomatologii zajmującym się uzupełnianiem braków zębowych. Przez wielu lekarzy praktyków protetyka jest uważana za królową stomatologii. Ze względu na rodzaj uzupełnień możemy wyróżnić protezy stałe i ruchome. Do pierwszej grupy uzupełnień stałych zalicza się: - korony, - mosty, - licówki,- wkłady koronowo- korzeniowe, - endokorony,- wkłady i nakłady (inlay, onlay, overlay).Korony i mosty mogą być oparte na własnych zębach oraz na implantach w ramach dyscypliny o nazwie implantoprotetyka.Do uzupełnień ruchomych zaliczamy:- protezy szkieletowe, - protezy osiadające częściowe i całkowite,- protezy oparte na koronach teleskopowych (na zębach własnych lub na implantach - overdenture),- prace kombinowane (na zasuwach, zatrzaskach, zaczepach kulowych). Prace protetyczne wykorzystywane są w leczeniu braków zębowych począwszy od korekty estetyki pojedynczego zęba, poprzez odbudowę zęba po leczeniu kanałowym, a kończąc na całkowitym bezzębiu. Technik dentystyczny wykonuje również łyżki indywidualne, które służą do pobierania wycisków pod precyzyjne prace, a także wax-up używany w celu wizualizacji pacjentom wyglądu ich przyszłych zębów. Również długoczasowe korony prowizoryczne, które są zakładane na opracowane zęby do czasu zakończenia leczenia wykonywane są w pracowni protetycznej. Historia protetyki sięga czasów starożytnych, bowem już od zarania dziejów utrata zębów motywowała ludzi do poszukiwania ich substytutów. Archeologowie znależli dowody na to, że już Egipcjanie, Etruskowie, starożytni Chińczycy wykonywali uzupełnienia protetyczne. Zbudowane były one z elementów naturalnych pochodzenia roślinnego (bambus) i zwierzęcego (kośc słoniowa). Mocowano je za pomocą zaczepów wykonanych ze złota lub srebra. Można sie domyślać, że już wtedy braki zębowe były traktowane jako coś krępującego. Standardy estetyczne w zakresie jamy ustnej funkcjonują od wieków i po dziś dzień nie zmieniły się oczekiwania człowieka co do uzupełniania braków zębowych, co więcej jest to dziedzina najdynamiczniej rozwijająca się ze wszystkich dyscyplin dentystycznych.Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu i materiałoznawstwa protetyka stomatologiczna przeżyła bujny rozkwit. Zaczęto stopniowo odchodzić od materiałów pochodzenia zwierzęcego, a zastępowano je materiałami syntetycznymi, co zdecydowanie poprawiło estetykę i funkcjonalność. Obecnie dalej jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w zkresie materiałoznawstwa.Dla prawidłowego procesu leczenia ważna jest współpraca z technikiem dentystycznym. Aby technik mógł wykonać pracę konieczne jest przeniesienie do laboratorium protetycznego stanu jamy ustnej. Dokonujemy tego za pomocą wycisku analogowego tj. przy pomocy masy wyciskowej lub wirtualnego za pomocą skanowania wewnątrzustnego. Dobrze jest również, żeby technik dentystyczny brał razem ze stomatologiem w doborze koloru i kształtu zębów. Dzięki obecności pracowni techniki dentystycznej PRO-DENT w budynku Stomatologii Bez Bólu znacząco skrócił się czas oczekiwania na gotowe uzupełnienie, a także wzrosły walory estetyczne naszych prac protetycznych.

II Kongres Polskiej Akademi Profilaktyki Stomatologicznej

IMAG0352

II Kongres Polskiej Akademi Profilaktyki Stomatologicznej w Iławie to wydarzenie, na które przyjeżdżają higienistki stomatologiczne z całej Polski. Prelegenci z Europy i USA podnoszą rangę tego wydarzenia. Można było spotkać i wysłuchać wykładów

Prace protetyczne laboratorium PRO-DENT

PRO-DENT-MZ-SM-praca-4-min

Prace protetyczne laboratorium PRO-DENT Młodzi technicy prezentują swoje prace protetyczne Zamierzamy cyklicznie i mamy nadzieję, że jak najczęściej podzielić się z Wami pracami protetycznymi autorstwa młodych techników pracujących w Laboratorium PRO-DENT, działającym przy

Wytyczne pozycjonowania pojedynczego implantu – aspekty biologiczne – zasada 3A-2B

Jakie zalety mają implanty?

Warunkiem, by odbudowa protetyczna na implancie była zarówno estetyczna, jak i sprawna funkcjonalnie, konieczne  jest stworzenie starannego planu leczenia i projektu uzupełnienia protetycznego. Protetyk musi dokładnie oszacować ilość miejsca potrzebną dla uzupełnienia oraz tkanek miękkich w

System szyn NTI-TSS w praktyce – możliwości i ograniczenia

System szyn NTI-TSS w praktyce Część 1 Deprogramacja jako wstępny element  do przeprowadzania rekonstrukcji protetycznej. System NTI-TSS jest to skrót od Nociceptive Trigeminal Inhibition, co oznacza nocyceptywne hamowanie nerwu trójdzielnego. Szyna ta jest

Licówki ceramiczne

Licówki ceramiczne

Licówki ceramiczne – opis Estetyczne licówki porcelanowe mają  często zastosowanie w likwidowaniu defektów  kosmetycznych zębów dolnych i górnych w przednim odcinku jamy ustnej .Są to cieniutkie nakładki porcelanowe wykonane w laboratorium protetycznym i

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna – opis Protetyka stomatologiczna zajmuje się uzupełnieniem braków zębowych. Jest to dział niezwykle istotny ze względu na poczucie estetyki pacjentów, ale także z uwagi na zapobieżenie powstawania upośledzeń funkcji jamy ustnej