Udostępnij na:

Pacjentka lat 11 zgłosiła się do naszego gabinetu celem leczenia ortodontycznego. Głównym powodem wizyty u ortodonty była rosnąca dopodniebiennie górna dwójka po stronie lewej. Wykonano zdjęcie panthomograficzne i telerentgenogram czaszki oraz pełną diagnostykę cefalometryczną i ortodontyczną oraz analizę modeli diagnostycznych. Stwierdzono jako główne wady: zgryz krzyżowy częściowy przedni w obrębie górnej lewej dwójki, zwarcie trzonowców w III klasie Angle’a, III klasę kłową po stronie zgryzu krzyżowego, zaburzenie linii pośrodkowej oraz liczne zębowe wady towarzyszące, a także niedostateczną higienę jamy ustnej – na tym etapie pacjentka była motywowana do jej poprawy.

Plan leczenia zakładał poszerzenie zębowego łuku górnego aparatem Quad Helix zapewniającego uzyskanie miejsca na uszeregowanie zębów siecznych. W następnym etapie terapii pacjentce założono cienkołukowy aparat stały metalowy na obu łukach zębowych. Czas aktywnego leczenia trwał 11 miesięcy. Po zdjęciu aparatu zastosowano leczenie retencyjne w postaci retainera stałego klejonego na powierzchniach językowych zębów siecznych dolnych od kła do kła, zaś dla łuku górnego zastosowano płytkę Hawley’a. Pacjentkę skierowano na leczenie zachowawcze i profilaktykę celem eliminacji ubytków próchnicowych i demineralizacji szkliwa na powierzchniach wargowych zębów.

IMG_5209

Status przed leczeniem – nieśmiały uśmiech pacjentki

IMG_5211

Łuki zębowe górny i dolny w zwarciu – przed leczeniem

IMG_5217p

Sektor boczny strona prawa w zwarciu – przed leczeniem

IMG_5215p

Sektor boczny strona lewa w zwarciu – cofnięta dwójka

IMG_5218p

Łuk górny powierzchnia zgryzowa – przed leczeniem

IMG_5219v

Łuk dolny powierzchnia zgryzowa – przed leczeniem

IMG_5145

Zdjęcie cefalometryczne (tzw. „Tele”), obligatoryjne dla każdego pacjenta, chcącego podjąć leczenie ortodontyczne

P2_big

Zdjęcie panthomograficzne, wykonywane u każdego pacjenta w trakcie leczenia w celu oceny pozycji korzeni zębów

IMG_2911

Robocza faza leczenia ortodontycznego

IMG_5292

Stan krótko przed zakończeniem leczenia

IMG_7440

Przebieg procesu leczniczego, pacjentka lubiła bawić się kolorami, stąd na każdej wizycie w ramach urozmaicenia procesu leczniczego, zakładałyśmy ligatury różnej barwy

IMG_7518

Płytka Hawley’a wykonana po leczeniu aktywnym jako leczenie retencyjne łuku górnego – widok na modelu

IMG_7514

Płytka Hawley’a z ozdobami dla funu i zachęty

IMG_7517

Biżuteria ortodontyczna „zatopiona” w akrylu o morskim kolorze

IMG_7527p

Status łuku górnego po zdjęciu aparatu – wyraźnie widoczne umiejscowienie problematycznej dwójki we właściwej pozycji w łuku oraz odrotowanie zębów przedtrzonowych po stronie lewej

IMG_7528v

Stan po zdjęciu aparatu – widoczna zmiana kształtu łuku zębowego dolnego

IMG_7525

Stan tuż po zdjęciu aparatu, ze względu na niewystarczającą higienę jamy ustnej widoczny stan zapalny dziąseł w obu łukach zębowych

IMG_8420

Stan po 2 tygodniach od przeprowadzenia zabiegu higieny profesjonalnej – widoczna znaczna poprawa stanu dziąseł

IMG_8421_PScopy

Warunki zgryzowe uzyskane po leczeniu – I klasy Angle’a na zębach trzonowych oraz na kłach

IMG_8422p

Właściwa pozycja siekaczy górnych i dolnych – właściwe zaguzkowanie zębów

IMG_8424

Status po leczeniu – przywrócona norma okluzyjna

IMG_8425

Uśmiech pacjentki

 


Leczenie ortodontyczne: planowanie i aktywna faza leczenia, leczenie retencyjnelekarz stomatolog Magdalena Mazerska-Pelzer

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Galeria uśmiechu, Ortodoncja