Udostępnij na:

Koncepcja SynCone dla overdenture na 4 implantach Ankylos – „Stomatologiczne odmłodzenie”

67-letni bezzębny pacjent zgłosił się do nas celem odbudowy protetycznej utraconych zębów, polegającej na całkowitej odbudowie bezzębnej żuchwy przy zastosowaniu czterech implantów i protezy overdentureSynCone Ankylos Concept®, a także całkowitej odbudowie protetycznej bezzębnej szczęki przy zastosowaniu całkowitej protezy osiadającej. W wyniku utraty zębów u pacjenta można było zaobserwować zewnątrzustne cechy bezzębia, tj. zapadnięte wargi i policzki, pogłębione bruzdy nosowo-wargowe oraz wewnątrzustnie nieregularną linię dziąseł i wyrostków zębodołowych po niedawnych ekstrakcjach ostatnich zębów w żuchwie. Plan leczenia zakładał odbudowę protetyczną żuchwy poprzez zastosowanie protokołu implantologicznego SynCone Ankylos®. Bezzębną szczękę zrekonstruowano przy pomocy akrylowej protezy całkowitej osiadającej. W żuchwie w odcinkach pomiędzy pierwszymi przedtrzonowcami wprowadzono cztery implanty, natychmiastowo obciążając je protezą typu overdenture, osadzoną na łącznikach SynCone abutments. Należy zwrócić uwagę, że cała procedura odbudowy protetycznej żuchwy została wykonana w ciągu niespełna dwóch godzin.

Pozytywna przemiana uśmiechu - przed procesem terapeutycznym

Pozytywna przemiana uśmiechu – przed procesem terapeutycznym

Pozytywna przemiana uśmiechu - po procesie terapeutycznym

Pozytywna przemiana uśmiechu – po procesie terapeutycznym

Pacjent, lat 67, ogólny stan zdrowia dobry - zapadnięte policzki i wargi na skutek utraty zębów

Pacjent, lat 67, ogólny stan zdrowia dobry – zapadnięte policzki i wargi na skutek utraty zębów

Bezzębna szczęka i żuchwa - nieregularna linia dziąseł i wyrostków zębodołowych

Bezzębna szczęka i żuchwa – nieregularna linia dziąseł i wyrostków zębodołowych

Preparacja łoży implantów

Preparacja łoży implantów

Ocena osi długich i wzajemnych relacji międzyimplantowych - widok z góry pinów paralelnych

Ocena osi długich i wzajemnych relacji międzyimplantowych – widok z góry na piny paralelne

Opracowanie łoża pod implant - zachowanie równoległości między implantami, zastosowanie równoległościomierzy

Opracowanie łoża pod implant – zachowanie równoległości między implantami, zastosowanie równoległościomierzy

Implanty wprowadzone do wyrostka zębodołowego - cztery implanty zagłębione 1mm pod brzegiem wyrostka zębodołowego

Cztery implanty zagłębione 1mm pod brzegiem kości – pomiędzy dystalnym a mezjalnym implantem strony lewej widoczny ogromny defekt kostny jako skutek długotrwałych procesów zapalnych

Złote stożkowe czapeczki na filarach protetycznych - 'SynCone caps' z retencyjnymi rowkami w celu zakotwiczenia w protezie akrylowej

Złote stożkowe czapeczki na filarach protetycznych – ‚SynCone caps’ z retencyjnymi rowkami w celu zakotwiczenia w protezie akrylowej

Całkowita dolna proteza akrylowa - przygotowane okna w celu właściwego umiejscowienia czapeczek w protezie

Całkowita dolna proteza akrylowa – przygotowane okna w celu właściwego umiejscowienia czapeczek w protezie

Zabezpieczenie błony śluzowej wokół czapeczek - silikonowe krążki zabezpieczające dziąsła przed wniknięciem akrylu do rany pozabiegowej

Zabezpieczenie błony śluzowej wokół czapeczek – silikonowe krążki zabezpieczające dziąsła przed wniknięciem akrylu do rany pozabiegowej

Czapeczki 'SynCone caps' umieszczone w protezie - wewnątrzustne zamocowanie elementów retencyjnych w protezie = brak naprężeń

Czapeczki ‚SynCone caps’ umieszczone w protezie – wewnątrzustne zamocowanie elementów retencyjnych w protezie = brak naprężeń

Obraz kliniczny po 6-miesięcznym okresie gojenia - cztery filary protetyczne 'SynCone abutments' w żuchwie

Obraz kliniczny po 6-miesięcznym okresie gojenia – cztery filary protetyczne ‚SynCone abutments’ w żuchwie

Uśmiech pacjenta - całkowita proteza osiadająca w szczęce oraz overdenture na implantach w żuchwie

Akrylowe zęby obu protez w zwarciu – całkowita proteza osiadająca w szczęce oraz overdenture na implantach w żuchwie

Uśmiech pacjenta - całkowita proteza osiadająca w szczęce oraz overdenture na implantach w żuchwie

Uśmiech pacjenta – widoczne wygładzone bruzdy bródkowo-wargowe, pełniejsze wargi, po prostu młodszy wygląd – stomatologiczne odmłodzenie


Faza chirurgiczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: LAB A3 Jacek Dziedzicki technik dentystyczny

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Galeria uśmiechu, Implanty