Udostępnij na:

ODBUDOWA IMPLANTO-PROTETYCZNA BRAKUJĄCEGO PIERWSZEGO PRZEDTRZONOWCA W SZCZĘCE. Tzw. KORONA NA IMPLANCIEIkona_wpisu

Co jeśli pacjent nie chce więcej?

Rozmaite są powody motywujące pacjenta do odwiedzenia gabinetu stomatologicznego. Często jest to ból, niepokój o zmianę zauważoną w jamie ustnej, potrzeba poprawy estetycznej, chęć przeprowadzenia gruntownego „remontu zębów”. Bywa też często, że pacjent ma ściśle zdefiniowaną potrzebę przeprowadzenia konkretnej, ograniczonej do jednej procedury terapii. Najczęściej w tych przypadkach towarzyszą inne problemy, które nieuświadomione przez pacjenta, odkrywane zostają przy pierwszym badaniu. Cyfrowa, nowoczesna technologia umożliwia zobrazowanie możliwości terapeutycznych rozwiązań stomatologicznych za pomocą wirtualnych wizualizacji w specjalistycznym oprogramowaniu.

Czym jest nowoczesna stomatologia? Co się zmieniło w ciągu ostatnich lat?

Współczesna stomatologia zobowiązuje lekarza do holistycznego spojrzenia na pacjenta i do takiej pełnej, kompleksowej diagnozy każdy badany ma prawo. Ocenie terapeuty poddawane są; kręgi szyjne, mięśnie i nerwy czaszkowe, kondycja zmysłu węchu, wzroku, słuchu, stawy skroniowo-żuchwowe, błony śluzowe jamy ustnej, ilość i jakość wydzielanej śliny, czy wreszcie struktury twarde zębów. Uważne badanie dostarcza szereg istotnych informacji, które mogą być istotne w prognozowaniu problemów, które zaistnieją w przyszłości. Pomimo rzetelnego informowania pacjenta o zagrożeniach i konsekwencjach powstrzymania się od kompleksowego leczenia, często pacjent rezygnuje (z różnych powodów ) z wdrożenia pełnej terapii. Prezentowany przypadek obrazuje taką właśnie sytuację. Pomimo wielu potrzeb leczniczych wśród których najistotniejszym jest starcie patologiczne wszystkich zębów, najważniejsze i jedyne czego pacjentka oczekiwała było odtworzenia pierwszego przedtrzonowca w szczęce po prawej stronie. Sequence 01_1_1 Zobrazowaniu potrzeb leczniczych służy DSD (Digital Smile Design) obrazujący wirtualnie ewentualne następstwa wdrożenia tego projektu. To co najbardziej satysfakcjonuje to fakt że pacjent świadomie podejmuje decyzję o globalnym leczeniu lub ograniczeniu tylko do wyizolowanej interwencji stomatologicznej. I w tym przypadku pacjentka zrealizowała tylko to z czym się do nas zwróciła.

Sytuacja przed rozpoczęciem leczenia - faza uśmiechu

Sytuacja przed rozpoczęciem leczenia – faza uśmiechu

Sytuacja wewnątrzustna - widok od przodu. Zęby w maksymalnym

Sytuacja wewnątrzustna – widok od przodu.

Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem - strona lewa

Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem – strona lewa

Przykręcona korona na implancie - widok od powierzchni okluzyjnej

Przykręcona korona na implancie – widok od powierzchni okluzyjnej

Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem - łuk górny

Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem – łuk górny

Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego

Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego

Wstępna preparacja łoża implantu Piezo Surgery

Wstępna preparacja łoża implantu Piezo Surgery

Kontrola położenia brzegu dodziąsłowego przyszłej korony według zasady 3A-2B

Kontrola położenia brzegu dodziąsłowego przyszłej korony według zasady 3A-2B

Preparacja łoża implantu

Preparacja łoża implantu

Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego

Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego

Preparacja łoża implantu

Preparacja łoża implantu

Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów

Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów

Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów

Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów

Preparacja łoża implantu

Preparacja łoża implantu

Preparacja łoża implantu

Preparacja łoża implantu

Łoże implantu

Łoże implantu

Ostateczna preparacja łoża implantu

Ostateczna preparacja łoża implantu

Łoże implantu

Łoże implantu

Płukanie łoża implantu osoczem

Płukanie łoża implantu osoczem

Wprowadzenie implantu

Wprowadzenie implantu

Wprowadzenie implantu

Wprowadzenie implantu

Wprowadzenie implantu

Wprowadzenie implantu

Stan po zeszyciu miejsca zabiegowego

Stan po zeszyciu miejsca zabiegowego

Sytuacja wewnątrzustna przed odsłonięciem implantu - widok od powierzchni okluzyjnej

Sytuacja wewnątrzustna przed odsłonięciem implantu – widok od powierzchni okluzyjnej

Wykręcenie śruby zakrywkowej

Wykręcenie śruby zakrywkowej

Odpreparowany płat śluzówkowo-okostnowy

Odpreparowany płat śluzówkowo-okostnowy

Zeszycie rany po ekspozycji implantu - widok od powierzchni okluzyjnej

Zeszycie rany po ekspozycji implantu – widok od powierzchni okluzyjnej

Zeszycie rany po ekspozycji implantu - widok od strony policzkowej

Zeszycie rany po ekspozycji implantu – widok od strony policzkowej

Śruba gojąca przykręcona do implantu
Śruba gojąca przykręcona do implantu

Transfer wyciskowy przykręcony do implantu

Transfer wyciskowy przykręcony do implantu

Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową

Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową

Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową

Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową

 
 
Implant

Implant

 

Korona pełnoceramiczna przykręcona do implantu przed zamknięciem kompozytem otworu na śrubę

Korona pełnoceramiczna przykręcona do implantu przed zamknięciem kompozytem otworu na śrubę

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu - widok od strony policzkowej

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu – widok od strony policzkowej

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu - widok od strony policzkowej

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu – widok od strony policzkowej

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

 

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

Sytuacja po zakończonym leczeniu - widok od przodu

Sytuacja po zakończonym leczeniu – widok od przodu

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Aktualności stomatologiczne