Udostępnij na:

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cerkonu na implantach i zębach własnych – „Staranność, punktualność i rzetelność”

Pacjentka z uszkodzonym mostem ceramicznym w szczęce po stronie lewej zgłosiła się celem rekonstrukcji utraconego mostu. Zaproponowano indywidualne korony na każdym z filarów tj. siekaczu bocznym (dwójce), pierwszym przedtrzonowcu (czwórka) i drugim przedtrzonowcu (piątka), które zostały wykonane w systemie ceramiki napalanej na strukturę z tlenku cerkonu. Brakujące zęby tj. kieł (trójka) oraz pierwszy trzonowiec (szóstka) zostały uzupełnione w formie koron ceramicznych opartych na implantach w systemie Ankylos. Zabieg implantacji przebiegł niezwykle sprawnie, gojenie bez komplikacji, a świetne samopoczucie pacjentki po zabiegu dało nadzieję na pełne powodzenie zabiegu oraz doskonały efekt estetyczny. Pacjentka już po 6 tygodniach osteointegracji zgłosiła się do gabinetu na zabieg ekspozycji implantów i po 12 tygodniach od implantacji cieszy się nowymi koronami na zębach i implantach w szczęce po stronie lewej. W niedalekiej przyszłości planujemy otoczenie opieką wieloletnich koron w żuchwie oraz szczęce po stronie prawej, a także wydłużenie koron klinicznych i wyrównanie linii dziąsłowej.

 

Widok na filary protetyczne oraz pole zabiegowe od strony policzkowej

Widok na filary protetyczne oraz pole zabiegowe od strony policzkowej

Korony porcelanowe osadzone na implantach oraz zębach własnych

Korony porcelanowe osadzone na implantach oraz zębach własnych

Zęby górne i dolne przed zabiegiem implantacji po stronie lewej na górze

Zęby górne i dolne przed zabiegiem implantacji po stronie lewej na górze

Łuki zębowe górny i dolny w zwarciu po leczeniu

Łuki zębowe górny i dolny w zwarciu po leczeniu

Zęby szczęki przed implantacją - widok od strony okluzyjnej

Zęby szczęki przed implantacją – widok od strony okluzyjnej

Widok od strony okluzyjnej po wprowadzeniu koron ceramicznych na filary protetyczne

Widok od strony okluzyjnej po wprowadzeniu koron ceramicznych na filary protetyczne


Faza chirurgiczna: lekarz stomatolog implantolog Beata Lipko-Leśniewska, lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Protetyczne przygotowanie kliniczne: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: LAB A3 Jacek Dziedzicki technik dentystyczny

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Galeria uśmiechu, Implanty