Udostępnij na:

Mosty porcelanowe na podbudowie metalowej

Stare mosty porcelanowe nieszczelne w okolicy szyjek zębowych, z niereguralną linią dząsłową, zastąpiono nowymi mostami metalowymi licowanymi ceramiką.Siekacze centralne pokryto również koronami porcelanowymi ceramiką Kiss
Zęby dolne wybielono i wymieniono stare amalgamatowe wypełnienia na nowe kompozytowe rekonstrukcje z użyciem materiału Gradia Direct

Stan wyjściowy

Stan wyjściowy

Stan końcowy

Stan końcowy

Stan końcowy

Stan końcowy


Kliniczne przygotowanie protetyczne: lekarz stomatolog Magdalena Żywicka
laboratorium protetyczne A3 jacek Dziedzicki

Napisano w Galeria uśmiechu, Protetyka