Udostępnij na:

Ortodontyczne metamorfozy – rozdzielenie bliźniąt

Młody 28-letni, pogodny i stale uśmiechnięty pacjent zgłosił się celem korekcji wad zębowych, ograniczających pełną ekspresję uśmiechu. Głównym problemem był dodatkowy siekacz boczny (dwójka) po stronie prawej w łuku górnym. Dodatkowy ząb spowodował stłoczenia pozostałych zębów w łuku górnym oraz przesunięcie linii pośrodkowej. Obliczenia dostępnego miejsca dla siekacza bocznego, wpłynęły na wybór zęba przeznaczonego do ekstrakcji.

STAN KLINICZNY PRZED LECZENIEM
1. Zęby górnego i dolnego łuku w zwarciu
2. Powierzchnie okluzyjne górnego i dolnego łuku zębowego
3. Diagnostyczne modele gipsowe

PLAN LECZENIA ORTODONTYCZNEGO
Zaplanowano usunięcie „dwójki” ustawionej dowargowo, zaś jej „siostrę bliźniaczkę”, skierowaną w stronę podniebienia, należy wprowadzić do łuku zębowego w drodze leczenia ortodontycznego. Zwrócono uwagę na nadmiar miejsca w kości, utrudniający szczelne zamknięcie szpary poekstrakcyjnej. Zaplanowano wyrównanie linii pośrodkowej przy zastosowaniu aparatu jedynie w łuku górnym. Dolny łuk zębowy nie wymagał założenia aparatu. Po planowanym zdjęciu zamków, korekcję detali zaplanowano przy użyciu pozycjonera, będącego jednocześnie retencją osiągniętych efektów leczenia.

FM_miniatura_big

PROCES LECZENIA ORTODONTYCZNEGO
1. Usunięcie dwójki od strony dowargowej
2. Wprowadzanie siekacza bocznego do łuku – użycie łuków niklowo-tytanowych
3. Zamykanie luki po usuniętym zębie – zastosowana mechanika typu ti-back
4. Kształtowanie łuku górnego: domykanie szpar między zębami – zastosowany łuk typu posted
5. Domykanie luki łukiem posted – pojawiające się luki domykane są w technice ślizgowej
6. Wykończenie ortodontyczne – finishing:
- precyzyjne ustalenie linii pośrodkowej
- zastosowanie szyny termoformowalnej – jako pozycjonera do skorygowania detali ustawienia zębów, utrwalająca efekty leczenia osadzona na zębach
7. Utrwalenie efektów leczenia – reteiner stały klejony do powierzchni podniebiennych siekaczy i kłów
8. Oczekiwany ostateczny efekt terapeutyczny po przeprowadzonym leczeniu ortodontycznym

Produkcja filmu
Zdjęcia archiwum SBB
Montaż i realizacja Marcin Kołodziejczyk
muzyka freeSFX.co.uk

Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu
Lekarz koordynator dr Magdalena Żywicka MSc
Lekarz prowadzący Magdalena Mazerska-Pelzer

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Aktualności stomatologiczne, Filmy o stomatologii, Multimedialne prezentacje przypadków stomatologicznych