Udostępnij na:

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Stomatologia Bez Bólu z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego 30 A, reprezentowana przez Magdalenę Żywicką.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Stomatologia Bez Bólu – adres: iod@stomatologiabezbolu.com.pl.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z obowiązkiem nałożonym na administratora poprzez ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186) z uwzględnieniem późniejszych zmian.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy NZOZ Stomatologia Bez Bólu w Jeleniej Górze oraz podmioty na podstawie przepisów prawa w celu prawidłowej realizacji usług.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w NZOZ Stomatologia Bez Bólu w Jeleniej Górze.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia oraz przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W razie konieczności uzyskania odpisu z dokumentacji medycznej proszę kontaktować się z Recepcją – adres: recepcja@stomatologiabezbolu.com.pl.
  8. W celu uzyskania kopii pozostałych danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – adres: iod@stomatologiabezbolu.com.pl.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług.
Tagi:
Napisano w Nasza placówka