Udostępnij na:

Odbudowa protetyczna bezzębnej szczęki lub żuchwy w obecnym czasie może być wykonana na wiele sposobów. Jedną z metod często proponowanych naszym pacjentom jest zastosowanie protezy typu overdenture osadzonej na implantach dentystycznych Ankylos firmy Friadent DentSply przy zastosowaniu podwójnych koron teleskopowych. Patryce tych koron wykonane są z cyrkonu a matryce wykonane przy zastosowaniu metody galvanoforming’u. Prezentacja niniejsza zawiera przypadek pacjenta posiadającego resztkowe uzębienie nie rokujące długoterminowego zachowania. Podjęto decyzję o ekstrakcji pozostających w szczęce 4 zębów oraz wprowadzeniu 6 implantów stanowiących podparcie dla indywidualnie opracowanych filarów protetycznych. Kompozytowa odbudowa protetyczna, wykonana została przy zastosowaniu wygodnego dla pacjenta kształtu litery U – tzw. „U-shape” i wzmocniona została metalową strukturą osadzoną na podwójnych koronach teleskopowych w trybie „PASSIVE-FIT”.

Napisano w Multimedialne prezentacje przypadków stomatologicznych