Udostępnij na:

Rekrutacja

Obowiązek Informacyjny – RODO dotyczący procesu rekrutacji

Informujemy, że administratorem podanych przez Kandydatów danych osobowych jest NZOZ Stomatologia Bez Bólu Magdalena Żywicka z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wojska Polskiego 30 A.

Ponadto informujemy, że:

  • Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Stomatologia Bez Bólu – adres: iod@stomatologiabezbolu.com.pl.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez NZOZ Stomatologia Bez Bólu Magdalena Żywicka w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej i przyszłych rekrutacji na wskazane przez Kandydata stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. jak również na podstawie wyrażonej przez Niego zgody.
  • Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  • Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Jednocześnie informujemy, że nie będą rozpatrywane aplikacje nie zawierające dołączonej „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajdującej się pod poniższym linkiem.
W przypadku CV zawierających zdjęcie, wymagana jest również zgoda na przetwarzanie wizerunku kandydata.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (.pdf) – POBIERZ

 

Tagi:
Napisano w Nasza placówka