Udostępnij na:

Rozdzielenie bliźniąt

Młody 28-letni, pogodny, stale uśmiechnięty pacjent zgłosił się celem korekcji wad zębowych ograniczających pełną ekspresję uśmiechu. Głównym problemem był dodatkowy siekacz boczny (dwójka) po stronie prawej w łuku górnym. Dodatkowy ząb spowodował stłoczenia pozostałych zębów w łuku górnym oraz przesunięcie linii pośrodkowej. Obliczenia dostępnego miejsca dla siekacza bocznego wpłynęły na wybór zęba przeznaczonego do ekstrakcji. Usunięto dwójkę ustawioną dowargowo, zaś jej „siostrę bliźniaczkę” skierowaną w stronę podniebienia wprowadzono do łuku zębowego w drodze leczenia ortodontycznego. Problemem było szczelne zamknięcie szpary poekstrakcyjnej z powodu nadmiaru miejsca w kości. Wyrównano linię pośrodkową. Leczenie przeprowadzono jednym łukiem ortodontycznym górnym, dolny łuk zębowy nie wymagał założenia aparatu. Po zdjęciu zamków korekcję detali przeprowadzono z użyciem pozycjonera wykonanego w technice termoformingu. Stabilizację efektów leczenia zapewnił stały retainer klejony do powierzchni podniebiennych siekaczy górnych.

Uśmiech pacjenta przed leczeniem

Uśmiech pacjenta przed leczeniem

Zęby górne i dolne w zwarciu

Zęby górne i dolne w zwarciu

Strona prawa w zwarciu

Strona prawa w zwarciu

Strona lewa w zwarciu

Strona lewa w zwarciu

Zęby górne - powierzchnie okluzyjne

Zęby górne – powierzchnie okluzyjne

Zęby dolne -  powierzchnie okluzyjne

Zęby dolne – powierzchnie okluzyjne

modele gipsowe przed leczeniem

modele gipsowe przed leczeniem

modele gipsowe przed leczeniem

modele gipsowe przed leczeniem

Faza początkowa leczenia ortodontycznego

Faza początkowa leczenia ortodontycznego

Wprowadzanie siekacza bocznego do łuku przy użyciu łuków niklowo-tytanowych

Wprowadzanie siekacza bocznego do łuku przy użyciu łuków niklowo-tytanowych

Etap zamykania luki po usuniętym zębie dodatkowym - zastosowana mechanika typu ti-back

Etap zamykania luki po usuniętym zębie dodatkowym – zastosowana mechanika typu ti-back

Etap kształtowania łuku i domykania szpar między zębami zastosowany łuk typu posted

Etap kształtowania łuku i domykania szpar między zębami zastosowany łuk typu posted

Łuk posted służący domykaniu luki

Łuk posted służący domykaniu luki

Strona lewa z łukiem typu posted

Strona lewa z łukiem typu posted

Strona prawa z łukiem typu posted

Strona prawa z łukiem typu posted

Pojawiające się luki w trakcie leczenia są domykane w technice ślizgowej

Pojawiające się luki w trakcie leczenia są domykane w technice ślizgowej

Wykończenie ortodontyczne - finishing

Wykończenie ortodontyczne – finishing

Ustalenie precyzyjne linii pośrodkowej

Ustalenie precyzyjne linii pośrodkowej

Szyna termoformowalna jako pozycjoner do skorygowania detali ustawienia zębów

Szyna termoformowalna jako pozycjoner do skorygowania detali ustawienia zębów

Szyna utrwalająca efekty lecznia osadzona na zębach

Szyna utrwalająca efekty lecznia osadzona na zębach

Zęby w zwarciu po leczeniu - strona prawa

Zęby w zwarciu po leczeniu – strona prawa

Zęby w zwarciu po leczeniu - strona lewa

Zęby w zwarciu po leczeniu – strona lewa

Utrwalenie efektów leczenia i pozycji prawidłowej zębów przy pomocy reteinera stałego klejonego do powierzchni podniebiennych siekaczy i kłów

Utrwalenie efektów leczenia i pozycji prawidłowej zębów przy pomocy reteinera stałego klejonego do powierzchni podniebiennych siekaczy i kłów

Zęby górne i dolne w zwarciu - efekt po leczeniu

Zęby górne i dolne w zwarciu – efekt po leczeniu

Uśmiech pacjenta przed leczeniem

Uśmiech pacjenta przed leczeniem

Uśmiech pacjenta po zakończonym leczeniu - rozdzielenie bliźniąt

Uśmiech pacjenta po zakończonym leczeniu


Leczenie ortodontyczne: planowanie i aktywna faza leczenia, leczenie retencyjnelekarz stomatolog Magdalena Żywicka i lekarz stomatolog Marta Pakuła

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Aktualności stomatologiczne, Galeria uśmiechu, Ortodoncja