Poprawienie estetyki zębów

Do gabinetu stomatologicznego Stomatologia Bez Bólu zgłosiła się kobieta z prośbą poprawienia uśmiechu.  – Najczęściej pacjenci zgłaszają się do mnie z prośbą o poprawę estetyki zębów w odcinku przednim, – mówi lek. stom. Ewa Ziemba. – Największym problemem pacjentki była zrotowana i przebarwiona dwójka.   Oczekiwania pacjentki były ściśle sprecyzowane: „Białe, równe zęby, w jak najkrótszym czasie”. Po wykonaniu serii zdjęć wewnątrz- i zewnątrzustnych pacjentki, przystąpiłam do analizy twarzy i uśmiechu pacjentki. Zaproponowałam […]

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej w Stomatologii Bez Bólu

Kolejny raz z rzędu obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej w Stomatologii Bez Bólu. Jest to już nasza tradycją, że 20 marca jest dniem otwartych drzwi w naszej placówce. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku przygotowaliśmy wiele atrakcji z upominkami włącznie. Tegoroczna edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej poświęcona była nowoczesnym i innowacyjnym cyfrowym rozwiązaniom technologicznym w służbie zdrowego i radosnego uśmiechu naszych pacjentów. Wewnątrzustne skanowanie jamy […]

Odrotowanie szóstek stałych przy zastosowaniu Rotatora

Odrotowanie szóstek stałych przy zastosowaniu Rotatora Rodzice zgłosili się z pacjentem celem rutynowej kontroli ortodontycznej. Wykonano OPG i po analizie modeli diagnostycznych stwierdzono brak miejsca dla wyrzynania dolnej prawej piątki stałej oraz zwężenie szczęki wraz z rotacją górnych zębów szóstych. W łuku górnym w pierwszym etapie leczenia zastosowano Rotator, celem odrotowania 6-tek stałych oraz ekspansji łuku w wymiarze poprzecznym. Następnie zamontowano aparat stały metalowy […]

Diastema pomiędzy siekaczami

Diastema pomiędzy siekaczami Pacjent lat 34 zgłosił się do naszego gabinetu celem poprawy estetyki uśmiechu. Główną skargą była diastema pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi oraz nieestetycznie rudymentowane siekacze boczne. Standardowo wykonano analizę cefalometryczną oraz analizę modeli diagnostycznych. Zamontowano górny aparat stały (na montaż dolnego pacjent nie wyraził zgody). Po leczeniu aktywnym, które trwało 16 miesięcy, pacjentowi zamontowano górny retainer stały.     Placówka medyczna NZOZ Stomatologia […]

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne Młoda pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu celem wykonania kompleksowego leczenia zachowawczo-ortodontycznego. Oprócz problemów natury ortodontycznej stwierdzono złą higienę jamy ustnej oraz liczne potrzeby leczenia zachowawczo-endodontycznego. Po wnikliwej analizie telerentgenowskiej oraz analizie modeli zadecydowano o ekstrakcji 2 zębów w łuku dolnym (kła po stronie lewej oraz pierwszego przedtrzonowca po stronie prawej). Plan leczenia obejmował ponadto zamknięcie łuku po brakujących zębach […]

Ortodontyczne wprowadzenie kła do łuku

Ortodontyczne wprowadzenie kła do łuku [v=jgxNTnwKWu0] Diagnostyka ortodontyczna: Młodziutka pacjentka z uciekającym kłem przyszła do naszej placówki, w towarzystwie mamy i babci. Onieśmielona i lekko wystraszona nastoletnia dziewczynka. Jej głównym problemem był lewy kieł w szczęce, który znajdował się poza łukiem zębowym. Po analizie cefalometrycznej oraz po wykonaniu modeli diagnostycznych, zaproponowano leczenie z zastosowaniem stałego aparatu ortodontycznego w systemie niskiego tarcia DAMON® Geometria łuku górnego przed leczeniem – stłoczenia i rotacje w rejonie siekaczy […]

Korekcja uśmiechu aparatem DAMON

Korekcja uśmiechu aparatem DAMON Pacjentka lat 26 zgłosiła się do gabinetu celem korekcji uśmiechu. Głównym zmartwieniem były problemy estetyczne, które znacznie wpływały na jakość życia pacjentki. Wykonano leczenie zachowawcze zębów oraz analizę cefalometryczną i analizę modeli diagnostycznych. Zaplanowano leczenie aktywne aparatem DAMON dla szczęki i żuchwy, które trwało 2 lata. Po fazie leczenia aktywnego rozpoczęto leczenie retencyjne z użyciem szyny tłoczonej dla szczęki […]

Leczenie aparatem DAMON

Leczenie aparatem DAMON Do naszej placówki zgłosiła się wraz z mamą i babcią nastoletnia, nieśmiała pacjentka, celem poprawy estetyki uśmiechu. Głównym problemem jaki zgłaszała był kieł w szczęce, który znajdował się poza łukiem zębowym. Jako rozwiązanie problemu zaproponowano leczenie aparatem stałym w systemie niskiego tarcia DAMON dla szczęki i żuchwy. Jak w każdym przypadku kwalifikowanym do leczenia, wykonano analizę cefalometryczną oraz analizę modeli […]

Leczenie ortodontyczne – zgryz krzyżowy przedni

Leczenie ortodontyczne – zgryz krzyżowy przedni Rodzice zgłosili się z młodym chłopcem (11,5 roku) celem podjęcia leczenia ortodontycznego. Głównym ich zmartwieniem była dwójka górna prawa ustawiona w zgryzie krzyżowym. Rutynowo jak w każdym przypadku wykonano analizę cefalometryczną oraz analizę modeli diagnostycznych. Leczenie aktywne zajęło 17 m-cy i było prowadzone w dwóch fazach. W I fazie pacjentowi zamontowano 2 pierścienie na zębach szóstych górnych oraz naklejono zamki na 4 […]

Leczenie ortodontyczne jako przygotowanie protetyczne

Leczenie ortodontyczne jako przygotowanie protetyczne Młoda pacjentka zgłosiła się do naszej placówki celem poprawy estetyki uśmiechu. Problem stanowiły zęby sieczne boczne (potocznie zwane dwójkami) oraz przestrzenie między nimi i siekaczami centralnymi. Obligatoryjnie wykonano komplet zdjęć (panoramiczne i telerentgenowskie), dokonano również analizy cefalometrycznej i analizy modeli. Pacjentce zaplanowano leczenie ortodontyczne mające na celu odrotowanie zębów w szczęce (a zwłaszcza problematycznych siekaczy) oraz przygotowanie do leczenia […]