Odrotowanie szóstek stałych przy zastosowaniu Rotatora

Odrotowanie szóstek stałych przy zastosowaniu Rotatora Rodzice zgłosili się z pacjentem celem rutynowej kontroli ortodontycznej. Wykonano OPG i po analizie modeli diagnostycznych stwierdzono brak miejsca dla wyrzynania dolnej prawej piątki stałej oraz zwężenie szczęki wraz z rotacją górnych zębów szóstych. W łuku górnym w pierwszym etapie leczenia zastosowano Rotator, celem odrotowania 6-tek stałych oraz ekspansji łuku w wymiarze poprzecznym. Następnie zamontowano aparat stały metalowy […]

Diastema pomiędzy siekaczami

Diastema pomiędzy siekaczami Pacjent lat 34 zgłosił się do naszego gabinetu celem poprawy estetyki uśmiechu. Główną skargą była diastema pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi oraz nieestetycznie rudymentowane siekacze boczne. Standardowo wykonano analizę cefalometryczną oraz analizę modeli diagnostycznych. Zamontowano górny aparat stały (na montaż dolnego pacjent nie wyraził zgody). Po leczeniu aktywnym, które trwało 16 miesięcy, pacjentowi zamontowano górny retainer stały.     Placówka medyczna NZOZ Stomatologia […]

Zmiana profilu w leczeniu ekstrakcyjnym

Zmiana profilu w leczeniu ekstrakcyjnym Młoda pacjentka zgłosiła się celem korekty ortodontycznej zębów przednich. Pacjentka była już uprzednio leczona aparatem stałym przez okres 2 lat bez usuwania zębów zakwalifikowanych do leczenia. 2 lata po zakończonym leczeniu nastąpiła recydywa wady, zwłaszcza w łuku dolnym. Innymi silnie zaznaczonymi problemami, które podawała były: zbyt wystające zęby przednie górne oraz niekompetencje warg (brak możliwości ich swobodnego łączenia), co skutkowało uczuciem […]

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne Młoda pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu celem wykonania kompleksowego leczenia zachowawczo-ortodontycznego. Oprócz problemów natury ortodontycznej stwierdzono złą higienę jamy ustnej oraz liczne potrzeby leczenia zachowawczo-endodontycznego. Po wnikliwej analizie telerentgenowskiej oraz analizie modeli zadecydowano o ekstrakcji 2 zębów w łuku dolnym (kła po stronie lewej oraz pierwszego przedtrzonowca po stronie prawej). Plan leczenia obejmował ponadto zamknięcie łuku po brakujących zębach […]

Dwójka wystąp!

Dwójka wystąp! [v=gPBTDZ3glPc] ​Oczekiwania pacjenta​ Pacjentka lat 11 zgłosiła się do naszego gabinetu celem leczenia ortodontycznego. Głównym powodem wizyty u ortodonty była rosnąca dopodniebiennie górna dwójka po stronie lewej. Diagnostyka stomatologiczno-ortodontyczna Zgryz krzyżowy częściowy przedni w obrębie górnej lewej dwójki. W szczęce stłoczenie i rotacje w rejonie 2 siekacza i kła po stronie lewej, nieznaczne rotacje trzonowców. W żuchwie nieznaczne rotacje i zużyte wypełnienia w trzonowcach. Zwarcie trzonowców w III klasie […]

Korekcja uśmiechu aparatem DAMON

Korekcja uśmiechu aparatem DAMON Pacjentka lat 26 zgłosiła się do gabinetu celem korekcji uśmiechu. Głównym zmartwieniem były problemy estetyczne, które znacznie wpływały na jakość życia pacjentki. Wykonano leczenie zachowawcze zębów oraz analizę cefalometryczną i analizę modeli diagnostycznych. Zaplanowano leczenie aktywne aparatem DAMON dla szczęki i żuchwy, które trwało 2 lata. Po fazie leczenia aktywnego rozpoczęto leczenie retencyjne z użyciem szyny tłoczonej dla szczęki […]

Leczenie aparatem DAMON

Leczenie aparatem DAMON Do naszej placówki zgłosiła się wraz z mamą i babcią nastoletnia, nieśmiała pacjentka, celem poprawy estetyki uśmiechu. Głównym problemem jaki zgłaszała był kieł w szczęce, który znajdował się poza łukiem zębowym. Jako rozwiązanie problemu zaproponowano leczenie aparatem stałym w systemie niskiego tarcia DAMON dla szczęki i żuchwy. Jak w każdym przypadku kwalifikowanym do leczenia, wykonano analizę cefalometryczną oraz analizę modeli […]

Bezekstrakcyjne leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem strippingu

Bezekstrakcyjne leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem strippingu [v=sB9FcLxeijg] Pacjentka lat 22 zgłosiła się do naszej placówki celem podjęcia leczenia ortodontycznego. Głównym oczekiwaniem pacjentki była likwidacja stłoczeń zębów w odcinku przednim. DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA I ORTODONTYCZNA Zęby górne i dolne w zwarciu – stłoczenia i wady zębowe w łuku górnym i dolnym. Widok warunków okluzyjnych przed leczeniem: strona prawa – zgryz przewieszony w obrębie przedtrzonowca pierwszego strona lewa – I klasa Angle’a, […]

Leczenie ortodontyczne – zgryz krzyżowy przedni

Leczenie ortodontyczne – zgryz krzyżowy przedni Rodzice zgłosili się z młodym chłopcem (11,5 roku) celem podjęcia leczenia ortodontycznego. Głównym ich zmartwieniem była dwójka górna prawa ustawiona w zgryzie krzyżowym. Rutynowo jak w każdym przypadku wykonano analizę cefalometryczną oraz analizę modeli diagnostycznych. Leczenie aktywne zajęło 17 m-cy i było prowadzone w dwóch fazach. W I fazie pacjentowi zamontowano 2 pierścienie na zębach szóstych górnych oraz naklejono zamki na 4 […]

Leczenie ortodontyczne jako przygotowanie protetyczne

Leczenie ortodontyczne jako przygotowanie protetyczne Młoda pacjentka zgłosiła się do naszej placówki celem poprawy estetyki uśmiechu. Problem stanowiły zęby sieczne boczne (potocznie zwane dwójkami) oraz przestrzenie między nimi i siekaczami centralnymi. Obligatoryjnie wykonano komplet zdjęć (panoramiczne i telerentgenowskie), dokonano również analizy cefalometrycznej i analizy modeli. Pacjentce zaplanowano leczenie ortodontyczne mające na celu odrotowanie zębów w szczęce (a zwłaszcza problematycznych siekaczy) oraz przygotowanie do leczenia […]