Poprawienie estetyki zębów

Do gabinetu stomatologicznego Stomatologia Bez Bólu zgłosiła się kobieta z prośbą poprawienia uśmiechu.  – Najczęściej pacjenci zgłaszają się do mnie z prośbą o poprawę estetyki zębów w odcinku przednim, – mówi lek. stom. Ewa Ziemba. – Największym problemem pacjentki była zrotowana i przebarwiona dwójka.   Oczekiwania pacjentki były ściśle sprecyzowane: „Białe, równe zęby, w jak najkrótszym czasie”. Po wykonaniu serii zdjęć wewnątrz- i zewnątrzustnych pacjentki, przystąpiłam do analizy twarzy i uśmiechu pacjentki. Zaproponowałam […]

Przebarwienia na zębach po paleniu papierosów

 Przebarwienia na zębach po paleniu papierosów Pacjentka zgłosiła się na wizytę higienizacyjną z powodu osadu na zębach w dolnym łuku, który przeszkadzał jej ze względów estetycznych. Pacjentka jest osobą palącą. Osad tytoniowy obejmował siekacze i kły w szczęce i żuchwie oraz dalsze zęby, na których zgromadził się w mniejszej ilości. Zabieg polegał na wykonaniu piaskowania i skalingu nad- i poddziąsłowego. Ciemny tytoniowy osad usunięto piaskiem z dwuwęglanem sodu 40 µm AIR FLOW CLASSIC COMFORT, […]

Korekta stłoczeń i osi nachylenia zębów

Korekta stłoczeń i osi nachylenia zębów Młoda pacjentka zgłosiła się do gabinetu celem korekty uśmiechu. Wykonano analizę cefalometryczną i analizę modeli diagnostycznych oraz ustalono plan leczenia polegający głównie na korekcie stłoczeń i osi nachylenia przednich zębów. Czas trwania leczenia aktywnego wyniósł 2 lata. Następnie w dolnym łuku naklejono stały retainer, zaś na górny łuk wykonano płytkę retencyjną. Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Ortodontyczna i protetyczna transformacja

Ortodontyczna i protetyczna transformacja [v=wPKOdY9yHRo] Wieloetapowa i interdyscyplinarna terapia stomatologiczna, ortodontyczna, protetyczna i implantoprotetyczna. POTRZEBY PACJENTKI Atrakcyjna pacjentka zgłosiła się celem korekcji siekaczy centralnych, zaopatrzonych nieestetycznymi koronami metalowo-ceramicznymi. Nie miała Ona świadomości posiadania innych defektów w obrębie jamy ustnej. Jej życzeniem była jedynie wymiana koron na siekaczach. Efektem rozmowy Pacjentki z lekarzem było ujawnienie nieuświadomionych potrzeb w zakresie estetyki uśmiechu. DIAGNOSTYKA Zęby w zgryzie: […]

Na ratunek uśmiechu – galeria zdjęć

Na ratunek uśmiechu – galeria zdjęć Młoda pacjentka zgłosiła się do placówki celem poprawy estetyki uzębienia w odcinku przednim. Zastane uzębienie charakteryzowało się przebarwieniami, nieszczelnymi wypełnieniami i martwą jedynką lewą. Stan uzębienia powodował dyskomfort pacjentki w codziennych kontaktach międzyludzkich. Po konsultacji z pacjentką określono plan leczenia, polegający na zastosowaniu profesjonalnej higieny, wybielania, umiejscowieniu w odcinku przednim porcelanowej licówki oraz korony pełnoceramicznej, a w siekaczach bocznych wypełnień kompozytowych. placówka stomatologiczna: NZOZ Stomatologia Bez Bólu laboratorium protetyczne: PRO-DENT […]

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne Młoda pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu celem wykonania kompleksowego leczenia zachowawczo-ortodontycznego. Oprócz problemów natury ortodontycznej stwierdzono złą higienę jamy ustnej oraz liczne potrzeby leczenia zachowawczo-endodontycznego. Po wnikliwej analizie telerentgenowskiej oraz analizie modeli zadecydowano o ekstrakcji 2 zębów w łuku dolnym (kła po stronie lewej oraz pierwszego przedtrzonowca po stronie prawej). Plan leczenia obejmował ponadto zamknięcie łuku po brakujących zębach […]

Na ratunek uśmiechu

Na ratunek uśmiechu [v=qgzPGN-TxEE] Młoda pacjentka zgłosiła się do placówki celem poprawy estetyki uzębienia w odcinku przednim. Zastane uzębienie charakteryzowało się przebarwieniami, nieszczelnymi wypełnieniami i martwą jedynką lewą. Stan uzębienia powodował dyskomfort pacjentki w codziennych kontaktach międzyludzkich. Po konsultacji z pacjentką określono plan leczenia, polegający na zastosowaniu profesjonalnej higieny, wybielania, umiejscowieniu w odcinku przednim porcelanowej licówki oraz korony pełnoceramicznej a w siekaczach bocznych wypełnień kompozytowych. Diagnostyka Stan wyjściowy: dyskoloracje, nieszczelne wypełnienia, martwy siekacz centralny […]

Po piękny uśmiech z USA do Polski

Po piękny uśmiech z USA do Polski [v=LsNvM57aNns] Młoda, zadbana pacjentka na stałe zamieszkała w USA przyleciała do Polski celem korekcji zębów przedniego odcinka w szczęce. Główną determinantą była za mała ekspozycja górnych siekaczy w uśmiechu. Przebarwienie siekacza centralnego powodowało niekorzystne wrażenie estetyczne. Pacjentka zgłosiła się z gotową koncepcją – chciała licówki na zęby górne. Diagnostyka stomatologiczna: Dyskoloracja siekacza centralnego lewego, amalgamatowe wypełnienia, brak czwórek w obu […]

Licówki w ekspresowym tempie

Licówki w ekspresowym tempie [v=ghIBkS-peVo] Bardzo aktywny zawodowo młody człowiek z ograniczeniami czasowymi oczekiwał kompromisowej poprawy estetyki uśmiechu. Liczne przetarcia wypełnień, ubytki szkliwa oraz dyskoloracje były główną skargą pacjenta. Nie zdecydował się na długie leczenie ortodontyczne, które ze względu na złożoność wady kostnej, narzucało duży reżim terapeutyczny po stronie pacjenta. Brak czasu głównym czynnikiem określającym wybór terapii. Diagnostyka stomatologiczna Widok okluzyjny: szczęka – liczne starcia i ubytki […]

Wieloetapowa odbudowa protetyczna zębów – cz. 1 szczęka

Wieloetapowa odbudowa protetyczna zębów – cz. 1 szczęka [v=kqiKH5Rv4dQ] Pani w średnim wieku ze świadomością deficytów estetycznych uzębienia, zgłosiła się celem uporządkowania jamy ustnej. Swoje oczekiwania opierała na doświadczeniu lekarza prowadzącego. Co unikalne w obecnych czasach nie naciskała na tempo leczenia i chciała metodycznie doprowadzić swoje uzębienie do optymalnego stanu. Główną skargą były wydłużone siekacze centralne, stłoczenia, dyskoloracje i cechy choroby przyzębia. Diagnostyka stomatologiczna Trójkątne przestrzenie między zębami w szczęce, zgryz krzyżowy w pozycji […]