Wytyczne pozycjonowania pojedynczego implantu – aspekty biologiczne – zasada 3A-2B

Warunkiem, by odbudowa protetyczna na implancie była zarówno estetyczna, jak i sprawna funkcjonalnie, konieczne  jest stworzenie starannego planu leczenia i projektu uzupełnienia protetycznego. Protetyk musi dokładnie oszacować ilość miejsca potrzebną dla uzupełnienia oraz tkanek miękkich w procesie ich regeneracji. Jest ona kontrolowana przez trójwymiarowe położenie implantu, jako że głębokość jego osadzenia warunkuje idealną długość korony. Podczas ustalania pozycji implantu, klinicysta powinien wziąć pod uwagę biologiczne aspekty niezbędne […]

Odbudowa protetyczna na implantach

Odbudowa protetyczna na implantach Do naszej placówki zgłosił się 60-letni postawny mężczyzna z licznymi brakami w uzębieniu, a także protruzją dwuszczękową spowodowaną nadczynnością języka. Zgłoszenie się do lekarza stomatologa było umotywowane chęcią zmianą wyglądu jamy ustnej oraz uzupełnieniem braków zębowych. Pacjent był gotowy realizować każde zaproponowane rozwiązanie protetyczne pod warunkiem, że będzie ono zamocowane na stałe. Pacjentowi zaproponowano odbudowę protetyczną na implantach i zębach własnych w żuchwie. W szczęce […]

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cerkonu na implantach i zębach własnych

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cerkonu na implantach i zębach własnych – „Staranność, punktualność i rzetelność” Pacjentka z uszkodzonym mostem ceramicznym w szczęce po stronie lewej zgłosiła się celem rekonstrukcji utraconego mostu. Zaproponowano indywidualne korony na każdym z filarów tj. siekaczu bocznym (dwójce), pierwszym przedtrzonowcu (czwórka) i drugim przedtrzonowcu (piątka), które zostały wykonane w systemie ceramiki napalanej na strukturę z tlenku cerkonu. Brakujące zęby tj. kieł (trójka) oraz pierwszy trzonowiec […]

Korona porcelanowa na implancie – czwórka strona prawa

Korona porcelanowa na implancie – „Pełniejszy uśmiech” Elegancka, niezwykle pogodna pacjentka o wielkiej chęci dzielenia się uśmiechem i radością życia zgłosiła się celem uzupełnienia brakującego pierwszego przedtrzonowca (czwórki) u góry po stronie prawej. Metodą z wyboru była korona porcelanowa oparta na implancie. Wprowadzono implant Ankylos do kości i po 6 tygodniach nastąpiło odsłonięcie implantu i progresywne obciążenie koroną tymczasową kompozytową. Po 12 tygodniach gotową koronę porcelanową na łączniku tytanowym osadzono […]

Korona porcelanowa na implancie – dwójka strona lewa

Korona porcelanowa na implancie – „Heroiczna stomatologia” Pacjentka lat 17, zgłosiła się w celu implantacji brakującej dwójki lewej górnej, która wcześniej była leczona przez innego dentystę, który odrzucił możliwość implantacji ze względu na duży defekt kostny. Wykonaliśmy zdjęcie tomograficzne by „uwidocznić” defekt kości. Zarówno horyzontalny jak i wertykalny defekt był tak duży, że dosięgał szczytów korzeni zębów sąsiednich. Po sześciu latach heroicznej walki o ratowanie w szczęce zęba siekacza […]

Proteza całkowita oraz proteza overdenture oparta na implantach

Proteza całkowita oraz proteza overdenture oparta na implantach – „Przestrzeń wypełniona” 59-letnia bezzębna pacjentka zgłosiła się celem wymiany protez całkowitych górnej i dolnej, które użytkując od lat doprowadziła do licznych uszkodzeń, złamań i pęknięć zębów i płyty protezy. Poważnym dyskomfortem dla pacjentki była znaczna niestabilność protez i ich ruchomość na podłożu protetycznym. W celu zwiększenia stabilizacji protezy dolnej na podłożu protetycznym wprowadzono w żuchwę 4 implanty w systemie […]

Korony i mosty na podbudowie z tlenku cerkonu

Korony i mosty na podbudowie z tlenku cerkonu – „Kompromis osiągnięty” Pacjentka z licznymi dolegliwościami ze strony zębów zgłosiła się celem wyeliminowania dolegliwości bólowych i poprawy estetyki. Zakres prac przewidziany dla pacjentki był dużo większy lecz ograniczenia czasowe spowodowały, że szybkie wykonanie stałych uzupełnień w formie koron i mostów uniemożliwiło dokonanie poprawy estetyki w zakresie linii dziąsłowej, która rutynowo w jeleniogórskiej Stomatologii Bez Bólu przeprowadzana jest przy użyciu prowizorycznych […]

Mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej

Mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej – „Chaos uporządkowany” Młody atrakcyjny mężczyzna zgłosił się celem uporządkowania swoich dentystycznych problemów. Główną skargą pacjenta były uszkodzenia i dyskoloracje zębów przednich, różna długość zębów i dolegliwości bólowe ze strony zębów dolnych po stronie prawej. Wdrożono ekspresowe leczenie multidyscyplinarne: endodontyczne (leczenie kanałowe), zachowawcze – odbudowywujące utracone tkanki, przeprowadzono higienizacje i wybielanie oraz protetycznie zaopatrzono braki zębowe oraz zniszczone […]

Korony i mosty oparte na implantach i zębach własnych

Korony i mosty oparte na implantach i zębach własnych – „Odkryta radość” Pacjent zgłosił się z brakami zębowymi skrzydłowymi w szczęce oraz częściowymi brakami zębowymi w żuchwie w celu rekonstrukcji protetycznej utraconych zębów. Za zgodą pacjenta wprowadzono 6 implantów Dentsply Friadent Xive w szczęce i 3 implanty Ankylos w żuchwie. Po okresie osteointegracji (wgajania implantów do kości) osadzono protetyczne korony metalowo-ceramiczne oparte na implantach w miejscu górnych przedtrzonowców i pierwszych trzonowców. Niekosmetyczne przebarwienia […]

Korona porcelanowa na implancie

Korona porcelanowa na implancie – „Efekt pracy zespołowej” 14-letnia dziewczynka zgłosiła się do naszego gabinetu celem korekcji zgryzu i wad zębowych. Największym problemem był brak zawiązka zęba siekacza bocznego w szczęce po stronie prawej. Po trzyletnim leczeniu ortodontycznym został umieszczony tytanowy implant Ankylos w miejscu brakującego zęba siecznego (dwójki) i po okresie osteointegracji (wgajaniu śruby tytanowej do kości) wykonano protetyczną koronę porcelanową opartą na tytanowym filarze […]