REJESTRACJA:

Letnia sesja Master of Oral Implantology

28 czerwca, 2010

Letnia sesja Master of Oral ImplantologyLetnia sesja Master of Oral Implantology – Frankfurt

W dniach 25-27 czerwca odbyła się kolejna letnia sesja Master of Oral Implantology studiów podyplomowych we Frankfurcie na Uniwersytecie im. Wolfganga Goethego. Nasza szefowa – lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka  w tej sesji. Sesja ta była w całości poświęcona chirurgii szczękowo-twarzowej. Wspaniała organizacja ze strony uniwersytetu pozwoliła zapoznać się z obowiązującymi protokołami leczenia wad genetycznych w obrębie twarzoczaszki, rekonstrukcji utraconych tkanek w wyniku procesów nowotworowych jak również z rekonstrukcją tkanek twardych i miękkich po urazach mechanicznych.

Profesor Nentwig, nasz mentor i twórca systemu implantologicznego Ankylos po raz kolejny udowodnił swoje najwyższe kompetencje pedagogiczne i dał dowód najwyższej umiejętności przekazywania wiedzy. Wykłady i ćwiczenia z profesorem na temat rekonstrukcji defektów kostnych z użyciem autoprzeszczepów blokowych umożliwiły usprawnienie wyżej wymienionych technik stosowanych w naszej placówce.

Kolejny dzień przyniósł wykład i ćwiczenia praktyczne z Dr. Bernardhem Giesenhagenem autorem metody odbudowy defektów kostnych 3-D z jednoczesną implantacją, określaną jako technika Ring Graft.

Na zakończenie sesji przybył z Salzburga do uniwersytetu we Frankfurcie prof. Krenkel, twórca metody osteodystrakcji z użyciem śruby rzymskiej. Wspaniały, zapalony nauczyciel, kreatywny i wyjątkowo sympatyczny profesor zapoznał nas z własną metodą polepszania warunków kostnych z użyciem osteodystraktorów własnej konstrukcji.

Sesja ta, kolejny raz utwierdziła nas w przekonaniu, że dawka wiedzy, którą otrzymujemy na uniwersytecie we Frankfurcie jest ogromna i nie do przecenienia w naszej codziennej praktyce stomatologicznej.

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt