Implantacja natychmiastowa

Implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciążeniem implantu Sześćdziesięcioośmioletnia kobieta zgłosiła się doraźnie do gabinetu z powodu złamanego zęba siekacza bocznego w szczęce (dwójki). Ząb był osłabiony po kilkukrotnych leczeniach kanałowych i obciążony koroną porcelanową na metalu. Podjęto decyzję o natychmiastowej implantacji połączoną z natychmiastowym obciążeniem koroną prowizoryczną. [v=aCZggN1ByxI] DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Ocena zewnątrzustna dolnego piętra twarzy – wargi hypotoniczne, zapadnięte, pogłębione bruzdy bródkowo-wargowe oraz nosowo-wargowe Ocena profilu […]

Implantacja z podniesieniem dna zatoki

Implantacja połączona z jednoczasowym podniesieniem dna zatoki szczękowej Niespełna siedemdziesięcioletnia pacjentka, w świadomy sposób dbająca o zęby, zgłosiła się celem uzupełnienia braku w strefie bocznej szczęki po stronie prawej. Nie chcąc ryzykować przemieszczeniami zębów otaczających lukę i opozycjonisty, zdecydowała się na wprowadzenie implantu. Niedobory kości uzupełniono materiałem kościozastępczym w formie podniesienia dna zatoki szczękowej. [v=YmcTShjb6n4] DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Diagnostyka radiologiczna – zdjęcie ortopantomograficzne ukazujące status […]

Pełnoceramiczne zębowe korony protetyczne w szczęce – bez implantów

Pełnoceramiczne zębowe korony protetyczne w szczęce – bez implantów 1. Młoda i urodziwa kobieta zgłosiła się celem korekty nieregularnej linii dziąsła przy zespolonych koronach metalowo-ceramicznych na siekaczach górnych. 2. Pacjentka oczekiwała poprawy koloru i profilu wyłaniania kłów i przedtrzonowców. 3. Podzielenie koron zespolonych na indywidualne, solowe korony pełnoceramiczne, zaplanowane było w celu wygojenia stanów zapalnych wokół siekaczy. [v=0fPtYzrrO4o] DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Uśmiech pacjentki przed […]

Całkowite protezy osiadające u bezzębnego pacjenta

Całkowite protezy osiadające u bezzębnego pacjenta Osiemdziesięcioletni, bezzębny ale żywotny brytyjski pacjent przyleciał do Polski w celu okraszenia swojego pogodnego usposobienia, radosnym i widocznym z drugiej strony ulicy uśmiechem. Oczekiwaniem Pana było wykonanie wyjmowanego uzupełnienia protetycznego w formie protez całkowitych z zastrzeżeniem aby zęby były białe, duże i mocno wychylone tak, aby podpierały wargę górną. [v=3tX7kwgQ1oA] DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Dolny odcinek twarzy bezzębnego mężczyzny – […]

Protetyczny most porcelanowy na metalu

Protetyczny most porcelanowy na metalu w szczęce [v=EokVBsHrLZs] PREZENTACJA PRZYPADKU Sześćdziesięcioletnia pacjentka skarżąca się na uszkodzoną, starą odbudowę protetyczną w szczęce oraz brak przedtrzonowca w górnym łuku zębowym, zgłosiła się celem przywrócenia walorów funkcjonalnych jak i estetycznych w górnym łuku zębowym. Rekonstrukcja dolnego łuku zębowego została przez pacjentkę odroczona. DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Pacjentka lat 60 – ocena rysów twarzy – widoczne zmiany biomorfotyczne spowodowane […]

Implantoprotetyczne leczenie braków zębowych

Implantoprotetyczne leczenie pojedynczych braków zębowych Dwuetapowe implanto-protetyczne leczenie pacjenta z pojedynczymi brakami zębowymi. [v=eD28RtzBoAY] PREZENTACJA PRZYPADKU STOMATOLOGICZNEGO Młody, pogodny i niezwykle przystojny mężczyzna na pierwszą wizytę zgłosił się celem uzupełnienia braku czwórki górnej lewej. Po zakończonym leczeniu pojawił się ponownie w gabinecie po złamaniu dwójki górnej lewej, którą zaopatrzono również implanto-protetycznie. DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA Pacjent lat 32 – brak satysfakcji z koloru i kształtu […]

Protetyczna odbudowa zębów w szczęce

Protetyczna odbudowa zębów w szczęce Protetyczna odbudowa zębów szczęce przy użyciu pełnoceramicznych koron osadzonych na filarach zębów własnych. [v=XgX7nlKFW88]   PREZENTACJA PRZYPADKU STOMATOLOGICZNEGO 1. Młoda i urodziwa pacjentka zgłosiła się celem poprawy kształtu i koloru swoich zębów w szczęce a także korekty istniejących wad zębowych i deficytu kła po stronie prawej, będącego przyczyną przesunięcia linii pośrodkowej na stronę prawą. 2. Wykonano estetyczne korony pełnoceramiczne […]

Kompleksowa terapia stomatologiczna

Kompleksowa terapia stomatologiczna – „Fantastycznie!” Diagnostyka stomatologiczna: Pacjent: mężczyzna lat 30. Ocena profilu twarzy: wklęsły profil twarzy sugerujący wadę zgryzu oraz starcie patologiczne wszystkich zębów. Ocena wewnątrzustna w zgryzie: zgryz krzyżowy częściowy przedni i boczny, liczne attrycje i ubytki klinowe, starcie patologiczne. Ocena zgryzu – sektor boczny prawy: wolna przestrzeń pomiędzy kłem a pierwszym przedtrzonowcem prawym w żuchwie wynikająca z dysproporcji pomiędzy […]