REJESTRACJA:

Wywiad ortodontyczny

25 kwietnia, 2013

Wywiad ortodontyczny

Pierwsza wizyta pacjenta w gabinecie ortodontycznym ma na celu rozpoznanie potrzeb pacjenta tych świadomych i nieświadomych. Skarga zgłaszana przez pacjenta a dotycząca statusu zębowego i relacji łuków zębowych powinna być uwzględniona jako pierwszorzędna w planie leczenia. Często te problemy dotyczą krzywo rosnących zębów, zachodzących na siebie, czy też braku miejsca na wyrzynający się kieł. Rzadko zdarza się, że pacjent zgłaszający się do ortodonty ma świadomość że ortopedia szczękowa może poprawić estetykę dolnego i środkowego odcinka twarzy co finalnie jest wartością dodaną do terapii ortodontycznej poprawiającej relacje zębowe. Podczas pierwszego kontaktu z pacjentem lekarz ortodonta zbiera wywiad, który ma ujawnić ewentualnie rodzinnie występującą wadę genetycznie dziedziczoną doprzednio wysuniętą żuchwą po ojcu, matce lub wcześniejszych przodkach. Uważna analiza rysów twarzy rodziców małego dziecka może sugerować rodzaj wady, która może rozwinąć się w dalszych etapach rozwoju dziecka.

Wywiad lekarski dotyczący przebytych chorób, nawyków jak ssanie smoczka, obgryzanie paznokci, przedmiotów, tłoczenie języka czy przetrwały niemowlęcy typ połykania oraz występowanie chrapania czy bezdechu nocnego podczas snu daje bardzo cenną informację lekarzowi planującemu terapię z czym należy walczyć, gdzie wróg jest ukryty i czy wada zgryzu zależna jest od nawyku lub parafunkcji.

Ocena drożności dróg oddechowych jest niezwykle istotna w aspekcie oceny przyczyn wystąpienia wady i kalkulacji ryzyk związanych z jej nawrotem. W cięższych przypadkach braku drożności oddechowej lekarz ortodonta kieruje pacjenta na konsultację do lekarza laryngologa. W ocenie dróg oddechowych niezwykle pomocne lekarzowi stomatologowi zajmującemu się ortodoncją jest zdjęcie boczne głowy – tzw. telerentgenogram.

Ocena mowy. Lekarz ortodonta już od pierwszego kontaktu z pacjentem nie tylko uważnie patrzy, wnikliwie pyta, analizuje i słucha, ale także słyszy… słyszy występujące ewentualne wady wymowy spowodowane seplenieniem, tłoczeniem języka, przyrośniętymi wędzidełkami. Wady wymowy takie poddawane są terapii ortodontycznej i często eliminacja wady czy nawyku powoduje normalizację logopedyczną. Często jednak ortodonta musi zlecić rozpoznanie przyczyny zaburzeń mowy logopedzie lub lekarzowi foniatrze. Zespołowe prowadzenie leczenia pacjenta z udziałem specjalistów takich jak logopeda i foniatra świadczy o głębokim zrozumieniu złożoności problemów ortodontycznych, chęci wyleczenia pacjenta najlepiej, najwszechstronniej dotykając całego kompleksu wad i nieprawidłowości pozostającym we wzajemnej zależności.

Krzywe zęby to często tylko wierzchołek góry lodowej i aby je wyprostować często przeprowadzamy u pacjenta zdrowotną rewolucję.

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt