Koncepcja SynCone dla overdenture na 4 implantach Ankylos

Akrylowe zęby obu protez w zwarciu - całkowita proteza osiadająca w szczęce oraz overdenture na implantach w żuchwie

Koncepcja SynCone dla overdenture na 4 implantach Ankylos – „Stomatologiczne odmłodzenie” 67-letni bezzębny pacjent zgłosił się do nas celem odbudowy protetycznej utraconych zębów, polegającej na całkowitej odbudowie bezzębnej żuchwy przy zastosowaniu czterech implantów

Leczenie endodontyczne – „A miały być wyrwane”

Białe cienie to dobrze kontrastująca w obrazie rentgenowskim gutaperka. Zdjęcie zrobione po roku od zabiegu.

Mężczyzna, lat 30, został skierowany przez innego lekarza w celu leczenia kanałowego (endodontycznego) zębów 36 i 46 (pierwsze trzonowce w żuchwie). Zdjęcie panoramiczne (OPG) wykazało zmiany zapalne w kości przy korzeniach zęba 46

Wymiana wypełnienia – „Ale bomba ta plomba”

Opracowany ubytek w zębie trzonowym.

Pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu celem kontroli stanu uzębienia. Standardowo wykonano zdjęcie pantomograficzne (OPG). Wspólnie z pacjentem zdecydowaliśmy o wymianie nieszczelnego wypełnienia amalgamatowego w 1-wszym górnym zębie trzonowym po stronie lewej. Wypełnienie

Leczenie endodontyczne – „Nieznane zostało poznane”

Białe cienie to dobrze kontrastująca w obrazie rentgenowskim gutaperka. Widoczne dwa kanały zęba.

Pacjentka przez wiele lat odczuwała dyskomfort w obrębie zęba 32 z okresowymi napadami bólowymi, pomimo podejmowanych poprzednio prób leczenia. Zastosowanie mikroskopu umożliwiło precyzyjną ocenę anatomii zęba i odkrycie kanału dodatkowego, który był źródłem

Kompleksowe leczenie endodontyczne – „Jeśli pacjent chce wyzdrowieć..”

Zdjęcie OPG po 2 latach od leczenia endodontycznego. Całkowite wygojenie stanów zapalnych.

„Jeśli pacjent chce wyzdrowieć.. Wystarczy dać mu szansę” Dziewczynka lat 11 trafiła do nas z powodu nawracających stanów zapalnych w celu leczenia chirurgicznego (resekcji). Leczenie endodontyczne (kanałowe) u młodej pacjentki miało być wstępem

Pokonanie ograniczeń anatomicznych

Pokonanie ograniczeń anatomicznych

Cierpiąca od kilku tygodni pacjentka podejmowała kilka prób leczenia jednak dolegliwości bólowe utrzymywały się. Było to spowodowane złożoną anatomią we wnętrzu systemu kanałów korzeniowych. Skuteczne wyeliminowanie dolegliwości bólowych było możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej

Złamane narzędzie

Białe cienie to dobrze kontrastująca w obrazie rentgenowskim gutaperka

27 letni pacjent zgłosił się z silnymi dolegliwościami bólowymi zęba trzonowego szczęki. Zdjęcie metodą radiowizjografii ujawniło złamane narzędzie, które blokowało dostęp do wierzchołka kanału korzeniowego. Dzięki użyciu mikroskopu zabiegowego i powiększeniu dojścia do

Leczenie endodontyczne – trzonowiec – „Ratunek w sprawie beznadziejnej”

Leczenie endodontyczne - trzonowiec - "Ratunek w sprawie beznadziejnej"

Leczenie endodontyczne – trzonowiec – „Ratunek w sprawie beznadziejnej” Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu przeprowadzenia kompleksowego leczenia. Rutynowo wykonywane zdjęcie OPG ujawniło zmianę zapalną w kości w okolicy pierwszego trzonowca w

Wypełnienie FibreCore – „Wzmocnione wypełnienie”

Ząb z zacementowanym włóknem szklanym mającym na celu wzmocnienie zęba.

Wypełnienie FibreCore  - ”Wzmocnione wypełnienie” Pacjent po leczeniu endodontycznym w naszym gabinecie. Drugi przedtrzonowiec (piątka) odbudowano kompozytem i wzmocniono włóknem szklanym. Do odbudowy zniszczonych ścian użyto formówki w celu uzyskania prawidłowego profilu wyłaniania i

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cerkonu na implantach i zębach własnych

Zęby szczęki przed implantacją - widok od strony okluzyjnej

Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cerkonu na implantach i zębach własnych – „Staranność, punktualność i rzetelność” Pacjentka z uszkodzonym mostem ceramicznym w szczęce po stronie lewej zgłosiła się celem rekonstrukcji utraconego mostu.

Strona 4 z 9« Pierwsza...23456...Ostatnia »