REJESTRACJA:

Asystentka stomatologiczna w ramach TEB

30 września, 2011

W październiku 2010 roku NZOZ Stomatologia bez bólu podjął współpracę z Towarzystwem Edukacji Bankowej w zakresie kształcenia kadr medycznych – średniego personelu na stanowisku „asystentka stomatologiczna”. Szkoła ta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gabinetów stomatologicznych co do zatrudniania wykwalifikowanego personelu i mając na uwadze projekt ustawy, który przewiduje możliwości zatrudnienia na stanowisku asystentka stomatologiczna, osoby posiadającej dyplom ukończenia szkoły policealnej o tym profilu, uruchomiła ten kierunek kształcenia. Spośród licznych gabinetów stomatologicznych w Jeleniej Górze TEB wybrał naszą placówkę i lekarzy w niej zatrudnionych jako wykładowców i miejsce odbywania zajęć praktycznych. 
Planujemy publikowanie wykładów odbywających się w ramach szkoły TEB.

 

Modułowy system kształcenia zawiera 5 następujących po sobie modułów:

1. Podstawy działalności zawodowej asystentki stomatologicznej

 • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia
 • Stosowanie leków w leczeniu chorób jamy ustnej
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
 • Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia

2. Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym

 • Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy
 • Przygotowanie materiałów stomatologicznych
 • Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych

3. Zasady asystowania podczas zabiegów stomatologicznych

 • Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych
 • Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych

4. Sterylizacja i dezynfekcja

 • Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy
 • Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizny zabiegowej

5. Dokumentacja usług stomatologicznych

 • Prowadzenie dokumentacji stomatologicznej
 • Prowadzenie dokumentacji administracyjnej

6. Praktyka zawodowa

 • Przygotowanie do wykonywania zabiegów stomatologicznych
 • Asystowanie podczas zabiegów stomatologicznych
 • Prowadzenia dokumentacji usług stomatologicznych

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt