REJESTRACJA:

Bezekstrakcyjne leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem strippingu

16 lutego, 2015

Bezekstrakcyjne leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem strippingu

[v=sB9FcLxeijg]

Pacjentka lat 22 zgłosiła się do naszej placówki celem podjęcia leczenia ortodontycznego. Głównym oczekiwaniem pacjentki była likwidacja stłoczeń zębów w odcinku przednim.

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA I ORTODONTYCZNA
Zęby górne i dolne w zwarciu – stłoczenia i wady zębowe w łuku górnym i dolnym. Widok warunków okluzyjnych przed leczeniem:
strona prawa – zgryz przewieszony w obrębie przedtrzonowca pierwszego
strona lewa – I klasa Angle’a, nieznaczne stłoczenia i rotacje
Geometria łuku górnego przed leczeniem – stłoczenia zębów i spłaszczenie łuku w odcinku przednim
Geometria łuku dolnego przed leczeniem – liczne stare, nieszczelne wypełnienia, stłoczenia w odcinku przednim

Uśmiech pacjentki przed leczeniem

PLAN LECZENIA
Zdiagnozowano liczne stłoczenia zębów w górnym i dolnym łuku zębowym, rozmiar zębów powyżej przeciętnej w dysproporcji z bazą kostną a także zgryz przewieszony boczny prawostronny. Przeprowadzono dokładną analizę cefalometryczną oraz analizę modeli diagnostycznych. Zdecydowano o przeprowadzeniu leczenia bezekstrakcyjnego z wykorzystaniem strippingu, jako alternatywy dla usuwania zębów, mającego na celu uzyskanie miejsca w łuku na uszeregowanie zębów. Zaplanowano, że po fazie aktywnego leczenia trwającego 18 miesięcy, zastosowane zostanie leczenie retencyjne w postaci szyny w łuku górnym oraz retainera stałego w łuku zębowym dolnym, klejonego od kła do kła.

PRZEBIEG TERAPII ORTODONTYCZNEJ
Aktywna faza leczenia ortodontycznego:
– zastosowano kosmetyczne zamki w szczęce i standardowe, metalowe w żuchwie,
– odpowiednia sekwencja łuków nitistalowych – 2 m-c po założeniu aparatów
Stan kliniczny po 7 i 9 miesiącach – zastosowanie łuku typu posted oraz retainera wyciągów poziomych
Retrakcja odcinka przedniego – po 11 miesiącach – łuk typu posted oraz retainer wyciągów poziomych
Końcowa faza leczenia, finishing ortodontyczny – status kliniczny po 13 miesiącach od założenia aparatów ortodontycznych
Kształt łuku górnego po leczeniu ortodontycznym – uszeregowane zęby sieczne wprowadzone do łuku, prawa czwórka wyjściowo w zgryzie przewieszonym
uszeregowane zęby sieczne wprowadzone do łuku, prawa czwórka wyjściowo w zgryzie przewieszonym – uszeregowane zęby sieczne, stały retainer zabezpieczający zęby przed nawrotem wady

CZĘŚĆ MEDYCZNA
lekarz prowadzący Magdalena Żywicka
placówka medyczna Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt