REJESTRACJA:

Elektropotencjały w jamie ustnej

4 lipca, 2013

Elektropotencjały w jamie ustnej

W wyniku leczenia stomatologicznego do jamy ustnej pacjenta mogą być wprowadzane stopy różnych metali. W leczeniu ortodontycznym stosuje się stałe aparaty, które zbudowane są ze stopów metali, w leczeniu zachowawczym stosuje się amalgamaty, natomiast w leczeniu chirurgicznymperiodontologicznym używa się metalowych szyn unieruchamiających i drucianych ligatur. Stopy metali używane w stomatologii powinny być odporne na korozję, ponieważ warunki panujące w jamie ustnej takie jak: ślina, zmiana temperatury i niskie PH sprzyjają powstawaniu korozji. W jamie ustnej gdzie metale mają kontakt ze śliną, korozja ma charakter elektrochemiczny. Zjawiska elektryczne i korozja metali w jamie ustnej pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne są zjawiskami niepożądanymi. Ten typ korozji powstaje w wyniku obecności ogniwa galwanicznego i płynącego prądu. Obecność w ślinie soli różnych metali nadaje jej właściwości dobrego elektrolitu. Powstałe elektropotencjały mogą wywołać różne schorzenia w jamie ustnej. Do tych zmian usposabia kwaśny odczyn śliny oraz miejscowe drażnienia mechaniczne i chemiczne. U pacjentów z uzupełnieniami protetycznymi zauważono zmniejszanie wydzielania się śliny. W ciągu ostatnich 30 lat wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu wielozmiennych pól magnetycznych w leczeniu różnych schorzeń ogólnomedycznych. Potwierdzono również skuteczność systemu JPS w leczeniu wielu schorzeń stomatologicznych. Uwalniające się jony metali do jamy ustnej mogą niekorzystnie wpływać na jej stan, powodując np.: przebarwienia, zapalenie języka, zapalenie kącików ust, zaczerwienienie, nadżerki na błonie śluzowej oraz na samopoczucie pacjenta poprzez wystąpienie zaburzeń smakowych w postaci metalicznego smaku, pieczenia błony śluzowej. Mogą wystąpić zaburzenia ogólnoustrojowe takie jak: dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz systemu nerwowego, reakcje alergiczne i toksyczne.

Aplikator eliptyczny systemu Viofor JPS wytwarza niejednorodne pole magnetyczne. W wyniku jego oddziaływania dochodzi do częściowego przyłączenia wolnych elektronów do atomów metali i tym można tłumaczyć otrzymany spadek elektropotencjałów w jamie ustnej, a to prawdopodobnie prowadzi do zmniejszenia korozji metali.

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt