REJESTRACJA:

Kompleksowa terapia stomatologiczna

6 grudnia, 2011

[v=xgYj3y6QnBk]

Prezentacja przypadku – kompleksowa terapia stomatologiczna:

stomatologia zachowawcza, terapia endodontyczna, leczenie ortodontyczne, licówki pełnoceramiczne, korony cerkonowe, pojedyncza korona ceramiczna na implancie

Diagnostyka stomatologiczna:

Pacjent: mężczyzna lat 30; Ocena profile twarzy: wklęsły profil twarzy sugerujący wadę zgryzu oraz starcie patologiczne wszystkich zębów; Ocena wewnątrzustna w zgryzie: zgryz krzyżowy częściowy przedni i boczny, liczne attrycje i ubytki klinowe, starcie patologiczne; Ocena zgryzu – sektor boczny prawy: wolna przestrzeń pomiędzy kłem a pierwszym przedtrzonowcem; Ocena zgryzu – sektor boczny lewy: ubytki klinowe przyszyjkowe wskazują na znaczące obciążenia okluzyjne; Ocena uzębienia szczęki – powierzchnie zgryzowe: liczne nieszczelne wypełnienia pozbawione prawidłowych punktów stycznych; Ocena uzębienia żuchwy – powierzchnie zgryzowe: liczne nieszczelne wypełnienia i starcia patologiczne oraz przerwy między zębami.

Plan leczenia stomatologicznego:

Leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów wymagających interwencji; Leczenie zachowawcze ubytków próchnicowych i rekonstrukcja zębów po leczeniu kanałowym metodami inlay, onlay i overlay; Leczenie ortodontyczne w celu ustanowienia prawidłowego zaguzkowania zębów górnych i dolnych i zamknięcia przestrzeni między kłem i przedtrzonowcem dolnym; Wprowadzenie implantu w lukę po pierwszym trzonowcu prawym; Wykonanie koron całoceramicznych i licówek porcelanowych w oparciu o wax-up, mock-up i korony prowizoryczne wykonane w technice CAD-CAM; Kontrola okluzji i wykonanie szyn stabilizujących efekty leczenia.

Proces leczenia stomatologicznego:

Proces leczenia kanałowego; Widok komory zęba po wypełnieniu kanałów korzeniowych; Obraz radiologiczny — radiowizjografia – ocena szczelności wypełnienia kanału korzeniowego przygotowanego do rekonstrukcji; Praca na 4 ręce – endodncja z użyciem mikroskopu zapewnia najwyższy poziom dokładności leczenia; Leczenie ortodontyczne w systemie DAMON – 12 miesięcy – metoda biernej ligacji skraca czas leczenia ortodontycznego; Ocena zgryzu po 9 miesiącach – uzyskanie prawidłowego nagryzu i zamknięcie szpar pomiędzy zębami; Finishing ortodontyczny – ocena detali: nachylenia, wychylenia, rotacji, przechylenia i stosunków wysokościowych zębów; Ocena okluzyjna łuku dolnego w obecności aparatu – ocena relacji międzyzębowych w żuchwie; Ocena okluzyjna łuku górnego w obecności aparatu – pomiar przestrzeni między poszczególnymi zębami w celu zachowania proporcji międzyzębowych; Przestrzeń międzyzębowa dla implantacji – Miejsce dla implantu po stronie prawej w żuchwie – pozycja pierwszego trzonowca; Odsłonięcie wyrostka zębodołowego – wystarczające objętość kości dla wprowadzenia implantu dentystycznego; Preparacja łoża implant – użycie zestawu instrumentów rotacyjnych w celu przygotowania łoża pod implant dentystyczny; Ocena pozycjonowania implant – użycie równoległościomierza pozwala na ustalenie wychylenia i osi długiej implant; Wprowadzony implant in situ – model implantu zapewnia zagłębienie 1 mm poniżej brzegu kości polepszając osteointegracji; Szczelne zamknięcie rany zabiegowej – Szycie szwami podwójnymi w celu zapewnienia gojenia przez rychłozrost; Korony prowizoryczne – wykonany mack-up z materiału kompozytowego na bazie wax-up w szczęce; Korekta mock-up’u w ustach – ocena uśmiechu – próbne wydłużenie siekaczy górnych z użyciem wosku w celu ustanowienia linii usmiechu; Relacje okluzyjne – strona prawa – Ocena miejsca na wysokość dla filaru protetycznego w miejscu pierwszego trzonowca dolnego; Korony prowizoryczne górne wycinane w systemie CAD-CAM – zęby dolne po zdjęciu aparatu – po prawej stronie widoczny filar protetyczny na implancie; Przygotowanie zębów dolnych do pobrania wycisku – transfer wyciskowy przykręcony do implantu dentystycznego; Model roboczy wraz z koronami cerkonowymi – dostarczona z laboratorium praca protetyczna; Wprowadzanie koron i licówek w łuku dolnym i górnym – pełna rekonstrukcja protetyczna w żuchwie; Ocena koron i licówek w okluzji – Obraz zaguzkowania koron prowizorycznych w łuku górnym i ostatecznych w łuku dolnym; Ostateczne korony i licówki w łuku górnym – naturalny przebieg girlandy dziąsłowej i obecność brodawek dzięki długiej fazie prowizorycznej; Licówki w łuku dolnym po pół roku użytkowania; Relacje okluzyjne między koronami cerkonowymi – ocena zaguzkowania między koronami po stronie prawej; Widok okluzyjny łuku górnego i dolnego – prawidłowe relacje międzyzebowe – szczelne punkty styczne gwarantem zdrowego przyzębia; Całkowita rekonstrukcja obu łuków zębowych;

Uśmiech pacjenta i jego wdzięczność… bezcenne

NZOZ Stomatologia bez Bólu – Twój Bezpieczny Wybór

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt