REJESTRACJA:

Kompleksowa terapia stomatologiczna

13 stycznia, 2012

Kompleksowa terapia stomatologiczna – „Fantastycznie!”

Diagnostyka stomatologiczna:

Pacjent: mężczyzna lat 30. Ocena profilu twarzy: wklęsły profil twarzy sugerujący wadę zgryzu oraz starcie patologiczne wszystkich zębów. Ocena wewnątrzustna w zgryzie: zgryz krzyżowy częściowy przedni i boczny, liczne attrycjeubytki klinowe, starcie patologiczne. Ocena zgryzu – sektor boczny prawy: wolna przestrzeń pomiędzy kłem a pierwszym przedtrzonowcem prawym w żuchwie wynikająca z dysproporcji pomiędzy łukiem zębowym górnym i dolnym. Ocena zgryzu – sektor boczny lewy: ubytki klinowe przyszyjkowe wskazują na znaczące obciążenia okluzyjne. Ocena uzębienia szczęki – powierzchnie zgryzowe: liczne nieszczelne wypełnienia pozbawione prawidłowych punktów stycznych. Ocena uzębienia żuchwy – powierzchnie zgryzowe: liczne nieszczelne wypełnienia i starcia patologiczne oraz przerwy między zębami.

Plan leczenia stomatologicznego:

Leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów wymagających interwencji. Leczenie zachowawcze ubytków próchnicowychrekonstrukcja zębów po leczeniu kanałowym metodami inlay, onlayoverlay. Leczenie ortodontyczne w celu ustanowienia prawidłowego zaguzkowania zębów górnych i dolnych i zamknięcia przestrzeni między kłem i przedtrzonowcem dolnym w żuchwie. Wprowadzenie implantu w lukę po pierwszym trzonowcu prawym w żuchwie. Wykonanie koron całoceramicznychlicówek porcelanowych w oparciu o wax-up, mock-upkorony prowizoryczne wykonane w technice CAD-CAM. Kontrola okluzji i wykonanie szyn stabilizujących efekty leczenia.

Pozytywna przemiana uśmiechu - przed procesem terapeutycznym
Pozytywna przemiana uśmiechu – przed procesem terapeutycznym – krótkie starte zęby o zaburzonych relacjach długości do szerokości

Pozytywna przemiana uśmiechu - po procesie terapeutycznym
Pozytywna przemiana uśmiechu – po procesie terapeutycznym

Dolny odcinek twarzy z wąską zapadniętą wargą górną i hipotoniczną wargą dolną
Dolny odcinek twarzy z wąską zapadniętą wargą górną i hipotoniczną wargą dolną

Ocena profilu twarzy - wklęsły profil twarzy sugerujący wadę zgryzu oraz starcie patologiczne wszystkich zębów
Ocena profilu twarzy – wklęsły profil twarzy sugerujący wadę zgryzu oraz starcie patologiczne wszystkich zębów

Ocena wewnątrzustna w zgryzie - zgryz krzyżowy częściowy przedni i boczny, liczne attrycje i ubytki klinowe, starcie patologiczne
Ocena wewnątrzustna w zgryzie – zgryz krzyżowy częściowy przedni i boczny, liczne attrycje i ubytki klinowe, starcie patologiczne

Ocena zgryzu - sektor boczny prawy - wolna przestrzeń pomiędzy kłem a pierwszym przedtrzonowcem
Ocena zgryzu – sektor boczny prawy – wolna przestrzeń pomiędzy kłem a pierwszym przedtrzonowcem

Ocena zgryzu - sektor boczny lewy - ubytki klinowe przyszyjkowe wskazują na znaczące obciążenia okluzyjne
Ocena zgryzu – sektor boczny lewy – ubytki klinowe przyszyjkowe wskazują na znaczące obciążenia okluzyjne – klasa kłowa III guzkowa

Ocena uzębienia szczęki - powierzchnie zgryzowe - liczne nieszczelne wypełnienia pozbawione prawidłowych punktów stycznych
Ocena uzębienia szczęki – powierzchnie zgryzowe – liczne nieszczelne wypełnienia pozbawione prawidłowych punktów stycznych

Ocena uzębienia żuchwy - powierzchnie zgryzowe - liczne nieszczelne wypełnienia i starcia patologiczne oraz przerwy między zębami
Ocena uzębienia żuchwy – powierzchnie zgryzowe – liczne nieszczelne wypełnienia i starcia patologiczne oraz przerwy między zębami

Widok komory zęba po wypełnieniu kanałów korzeniowych - ujścia kanałów korzeniowych wypełnionych pomarańczową gutaperką zamknięte kompozytem
Widok komory zęba po wypełnieniu kanałów korzeniowych – ujścia kanałów korzeniowych wypełnionych pomarańczową gutaperką zamknięte kompozytem

Obraz radiologiczny - radiowizjografia - ocena szczelności wypełnienia kanału korzeniowego przygotowanego do rekonstrukcji
Obraz radiologiczny – radiowizjografia – ocena szczelności wypełnienia kanału korzeniowego przygotowanego do rekonstrukcji

Leczenie ortodontyczne w systemie DAMON - 12 miesięcy - metoda biernej ligacji skraca czas leczenia ortodontycznego
Leczenie ortodontyczne w systemie DAMON – 12 miesięcy – metoda biernej ligacji skraca czas leczenia ortodontycznego

Ocena zgryzu po 9 miesiącach - uzyskanie prawidłowgo nagryzu i zamknięcie szpar pomiędzy zębami
Ocena zgryzu po 9 miesiącach – uzyskanie prawidłowgo nagryzu i zamknięcie szpar pomiędzy zębami

Finishing ortodontyczny - ocena detali: nachylenia, wychylenia, rotacji, przechylenia i stosunków wysokościowych zębów
Finishing ortodontyczny – ocena detali: nachylenia, wychylenia, rotacji, przechylenia i stosunków wysokościowych zębów

Finishing ortodontyczny - ocena detali: nachylenia, wychylenia, rotacji, przechylenia i stosunków wysokościowych zębów
Finishing ortodontyczny – ocena detali: nachylenia, wychylenia, rotacji, przechylenia i stosunków wysokościowych zębów

Ocena okluzyjna łuku dolnego w obecności aparatu - ocena relacji międzyzębowych w żuchwie
Ocena okluzyjna łuku dolnego w obecności aparatu – ocena relacji międzyzębowych w żuchwie

Ocena okluzyjna łuku górnego w obecności aparatu - pomiar przestrzeni między poszczególnymi zębami w celu zachowania właściwych proporcji między poszczególnymi zębami zgodnymi ze złotą regułą Fibonacciego
Ocena okluzyjna łuku górnego w obecności aparatu – pomiar przestrzeni między poszczególnymi zębami w celu zachowania właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi zębami zgodnymi ze złotą regułą Fibonacciego

Instrumentarium ortodontyczne - wyciągi elastyczne w celu ustanowienia prawidłowego zaguzkowania
Instrumentarium ortodontyczne – wyciągi elastyczne w celu ustanowienia prawidłowego zaguzkowania

Przestrzeń międzyzębowa dla implantacji - miejsce dla implantu po stronie prawej w żuchwie - pozycja pierwszego trzonowca
Przestrzeń międzyzębowa dla implantacji – miejsce dla implantu po stronie prawej w żuchwie – pozycja pierwszego trzonowca

Odsłonięcie wyrostka zębodołowego - wystarczająca objętość kości dla wprowadzenia implantu dentystycznego
Odsłonięcie wyrostka zębodołowego – wystarczająca objętość kości dla wprowadzenia implantu dentystycznego

Preparacja łoża implantu - użycie zestawu instrumentów rotacyjnych w celu przygotowania łoża pod implant dentystyczny
Preparacja łoża implantu – użycie zestawu instrumentów rotacyjnych w celu przygotowania łoża pod implant dentystyczny

Ocena pozycjonowania implantu - użycie równoległościomierza pozwala na ustalenie wychylenia i osi długiej implantu
Ocena pozycjonowania implantu – użycie równoległościomierza pozwala na ustalenie wychylenia i osi długiej implantu

Wprowadzony implant in situ - model implantu zapewnia zagłębienie 1 mm poniżej brzegu kości polepszając osteointegrację
Wprowadzony implant in situ – model implantu zapewnia zagłębienie 1 mm poniżej brzegu kości polepszając osteointegrację

Szczelne zamknięcie rany zabiegowej - szycie szwami podwójnymi w celu zapewnienia gojenia przez rychłozrost
Szczelne zamknięcie rany zabiegowej – szycie szwami podwójnymi w celu zapewnienia gojenia przez rychłozrost

Stan po zdjęciu aparatu górnego, korony prowizoryczne - wykonany mock-up z materiału kompozytowego na bazie wax-up w szczęce
Stan po zdjęciu aparatu górnego, korony prowizoryczne – wykonany mock-up z materiału kompozytowego na bazie wax-up w szczęce

Ocena uśmiechu w koronach prowizorycznych - wyznaczanie długości wyłanianych w uśmiechu zębów górnych
Ocena uśmiechu w koronach prowizorycznych – wyznaczanie długości wyłanianych w uśmiechu zębów górnych

Korekta mock-up'u w ustach, ocena uśmiechu - próbne wydłużenie siekaczy górnych z użyciem wosku w celu ustanowienia linii uśmiechu
Korekta mock-up’u w ustach, ocena uśmiechu – próbne wydłużenie siekaczy górnych z użyciem wosku w celu ustanowienia linii uśmiechu

Wydłużone nawoskowane siekacze w celu ustanowienia linii uśmiechu - próbna ocena długości nie zaakceptowana przez pacjenta
Wydłużone nawoskowane siekacze w celu ustanowienia linii uśmiechu – próbna ocena długości nie zaakceptowana przez pacjenta

Ocena zguzkowania po stronie prawej - prawidłowe triady czynnościowe ustanowione dzięki leczeniu ortodontycznemu
Ocena zguzkowania po stronie prawej – prawidłowe triady czynnościowe ustanowione dzięki leczeniu ortodontycznemu

Relacje okluzyjne, strona prawa - ocena miejsca na wysokość dla filaru protetycznego w miejscu pierwszego trzonowca dolnego
Relacje okluzyjne, strona prawa – ocena miejsca na wysokość dla filaru protetycznego w miejscu pierwszego trzonowca dolnego

Korony prowizoryczne górne wycinane w systemie CAD-CAM - zęby dolne po zdjęciu aparatu, po prawej stronie widoczny filar protetyczny na implancie
Korony prowizoryczne górne wycinane w systemie CAD-CAM – zęby dolne po zdjęciu aparatu, po prawej stronie widoczny filar protetyczny na implancie

Próba z szablonem do mock-up'u w łuku dolnym - wytłoczona przeźroczysta szyna dla zębów dolnych w celu ulokowania kompozytu - ocena w uśmiechu
Próba z szablonem do mock-up’u w łuku dolnym – wytłoczona przeźroczysta szyna dla zębów dolnych w celu ulokowania kompozytu – ocena w uśmiechu

Próba z szablonem do mock-up'u w łuku dolnym - wytłoczona przeźroczysta szyna dla zębów dolnych w celu ulokowania kompozytu - ocena w okluzji
Próba z szablonem do mock-up’u w łuku dolnym – wytłoczona przeźroczysta szyna dla zębów dolnych w celu ulokowania kompozytu – ocena w okluzji

Mock-up dla zębów dolnych - próbna ocena wzajemnych relacji wysokościowych i okluzyjnych rekonstrukcji protetycznych
Mock-up dla zębów dolnych – próbna ocena wzajemnych relacji wysokościowych i okluzyjnych planowanych rekonstrukcji protetycznych

Przygotowanie zębów dolnych do pobrania wycisku - transfer wyciskowy przykręcony do implantu dentystycznego
Przygotowanie zębów dolnych do pobrania wycisku – transfer wyciskowy przykręcony do implantu dentystycznego w pozycji pierwszego dolnego trzonowca

Model roboczy wraz z koronami cerkonowymi - dostarczona z laboratorium praca protetyczna
Model roboczy wraz z koronami cerkonowymi – dostarczona z laboratorium praca protetyczna

Wprowadzanie koron i licówek w łuku dolnym - przygotowanie do cementowania ostatniej korony po stronie lewej
Wprowadzanie koron i licówek w łuku dolnym – przygotowanie do cementowania ostatniej korony po stronie lewej

Wprowadzanie koron i licówek w łuku dolnym - korony na bazie tlenku cerkonu zacementowane na prawych trzonowcach i przedtrzonowcach
Wprowadzanie koron i licówek w łuku dolnym – korony na bazie tlenku cerkonu zacementowane na trzonowcach i przedtrzonowcach po stronie lewej żuchwy

Wprowadzanie koron i licówek w łuku dolnym - pełna rekonstrukcja protetyczna w łuku dolnym
Wprowadzanie koron i licówek w łuku dolnym – pełna rekonstrukcja protetyczna w łuku dolnym

Ocena koron i licówek w okluzji - obraz zaguzkowania koron prowizorycznych w łuku górnym i ostatecznych w łuku dolnym
Ocena koron i licówek w okluzji – obraz zaguzkowania koron prowizorycznych w łuku górnym i ostatecznych w łuku dolnym

Ostateczne korony i licówki w łuku górnym - naturalny przebieg girlandy dziąsłowej i obecność brodawek dzięki długiej fazie prowizorycznej
Ostateczne korony i licówki w łuku górnym – naturalny przebieg girlandy dziąsłowej i obecność brodawek dzięki długiej fazie gojenia dziąseł w oparciu o korony prowizoryczne długoczasowe

Licówki w łuku dolnym po pół roku użytkowania
Licówki w łuku dolnym po pół roku użytkowania

Relacje okluzyjne między koronami cerkonowymi - ocena zaguzkowania między koronami po stronie prawej
Relacje okluzyjne między koronami cerkonowymi – ocena zaguzkowania między koronami po stronie prawej

Relacje okluzyjne między koronami cerkonowymi - ocena zaguzkowania między koronami po stronie lewej
Relacje okluzyjne między koronami cerkonowymi – ocena zaguzkowania między koronami po stronie lewej

Widok okluzyjny łuku górnego - prawidłowe relacje międzyzębowe, szczelne punkty styczne gwarantem zdrowego przyzębia
Widok okluzyjny łuku górnego – prawidłowe relacje międzyzębowe, szczelne punkty styczne gwarantem zdrowego przyzębia

Widok okluzyjny łuku dolnego - prawidłowe relacje międzyzębowe, szczelne punkty styczne gwarantem zdrowego przyzębia
Widok okluzyjny łuku dolnego – prawidłowe relacje międzyzębowe, szczelne punkty styczne gwarantem zdrowego przyzębia

Całkowita rekonstrukcja obu łuków zębowych
Całkowita rekonstrukcja obu łuków zębowych

Uśmiech pacjenta i jego wdzięczność - bezcenne
Uśmiech pacjenta i jego wdzięczność – bezcenne

Faza chirurgiczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: Ceramic Studio Jacek Chmielewski technik dentystyczny

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt