REJESTRACJA:

Koncepcja SynCone dla overdenture na 4 implantach Ankylos

6 grudnia, 2011

[v=TQSyBmTgMw0]

Całkowita odbudowa bezzębnej żuchwy przy zastosowaniu 4 implantów i protezy overdenture – SynCone Ankylos Concept® oraz całkowita odbudowa protetyczna bezzębnej szczęki przy zastosowaniu protezy osiadającej. Pacjent lat 67 – ogólny stan zdrowia dobry posiadający zapadnięte wargi i policzki na skutek utraty zębów. W bezzębnej szczęce, a zwłaszcza w żuchwie zauważalna nieregularna linia dziąseł i wyrostków zębodołowych. Plan leczenia: 1. wybrano metodę odbudowy protetycznej żuchwy poprzez zastosowanie protokołu implantologicznego SynCone Ankylos® 2. w bezzębnej szczęce na życzenie pacjenta zastosowano protezę osiadającą 3. wprowadzono 4 implanty do żuchwy w odcinkach pomiędzy pierwszymi przedtrzonowcami natychmiastowo je obciążając protezą typu overdenture, osadzoną na łącznikach SynCone abutments 4. cała procedura odbudowy protetycznej żuchwy wykonana została w ciągu jednego dnia Przebieg leczenia stomatologicznego i implantologicznego: 1. Preparacja łoży implantów 2. Ocena osi długich i wzajemnych relacji międzyimplantowych 3. Opracowanie łoża pod implant – zachowanie równoległości między implantami przez zastosowanie równoległościomierzy 4. 4 implanty zagłębione 1 mm pod brzegiem wyrostka zębodołowego żuchwy 5. Dopasowanie 4 złotych stożkowych czapeczek na filarach protetycznych – „SynCone caps” z retencyjnymi rowkami w celu zakotwiczenia w protezie akrylowej 6. Opracowanie całkowitej dolnej protezy akrylowej – przygotowane okna w celu właściwego umiejscowienia czapeczek w protezie 7. Zabezpieczenie błony śluzowej wokół czapeczek poprzez wprowadzenie silikonowych krążków zabezpieczających dziąsła przed wniknięciem akrylu do rany pozabiegowej 8. Umieszczenie czapeczek „SynCone caps” protezie – wewnątrzustne zamocowanie elementów retencyjnych w protezie = brak naprężeń 9. Ocena obrazu klinicznego po 6-miesięcznym okresie gojenia – badanie periotestem 4 filarów protetycznych „SynCone abutment” w żuchwie 10. Ocena ostatecznego efektu estetycznego – uśmiechu pacjenta. 11. Monitoring i okresowa higiena profesjonalna.

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt