REJESTRACJA:

A co jeśli pacjent nie chce więcej?

17 września, 2018

ODBUDOWA IMPLANTO-PROTETYCZNA BRAKUJĄCEGO PIERWSZEGO PRZEDTRZONOWCA W SZCZĘCE. Tzw. KORONA NA IMPLANCIEIkona_wpisu

Co jeśli pacjent nie chce więcej?

Rozmaite są powody motywujące pacjenta do odwiedzenia gabinetu stomatologicznego. Często jest to ból, niepokój o zmianę zauważoną w jamie ustnej, potrzeba poprawy estetycznej, chęć przeprowadzenia gruntownego „remontu zębów”. Bywa też często, że pacjent ma ściśle zdefiniowaną potrzebę przeprowadzenia konkretnej, ograniczonej do jednej procedury terapii. Najczęściej w tych przypadkach towarzyszą inne problemy, które nieuświadomione przez pacjenta, odkrywane zostają przy pierwszym badaniu. Cyfrowa, nowoczesna technologia umożliwia zobrazowanie możliwości terapeutycznych rozwiązań stomatologicznych za pomocą wirtualnych wizualizacji w specjalistycznym oprogramowaniu.

Czym jest nowoczesna stomatologia? Co się zmieniło w ciągu ostatnich lat?

Współczesna stomatologia zobowiązuje lekarza do holistycznego spojrzenia na pacjenta i do takiej pełnej, kompleksowej diagnozy każdy badany ma prawo. Ocenie terapeuty poddawane są; kręgi szyjne, mięśnie i nerwy czaszkowe, kondycja zmysłu węchu, wzroku, słuchu, stawy skroniowo-żuchwowe, błony śluzowe jamy ustnej, ilość i jakość wydzielanej śliny, czy wreszcie struktury twarde zębów. Uważne badanie dostarcza szereg istotnych informacji, które mogą być istotne w prognozowaniu problemów, które zaistnieją w przyszłości. Pomimo rzetelnego informowania pacjenta o zagrożeniach i konsekwencjach powstrzymania się od kompleksowego leczenia, często pacjent rezygnuje (z różnych powodów ) z wdrożenia pełnej terapii. Prezentowany przypadek obrazuje taką właśnie sytuację. Pomimo wielu potrzeb leczniczych wśród których najistotniejszym jest starcie patologiczne wszystkich zębów, najważniejsze i jedyne czego pacjentka oczekiwała było odtworzenia pierwszego przedtrzonowca w szczęce po prawej stronie. Sequence 01_1_1 Zobrazowaniu potrzeb leczniczych służy DSD (Digital Smile Design) obrazujący wirtualnie ewentualne następstwa wdrożenia tego projektu. To co najbardziej satysfakcjonuje to fakt że pacjent świadomie podejmuje decyzję o globalnym leczeniu lub ograniczeniu tylko do wyizolowanej interwencji stomatologicznej. I w tym przypadku pacjentka zrealizowała tylko to z czym się do nas zwróciła.

Sytuacja przed rozpoczęciem leczenia - faza uśmiechu
Sytuacja przed rozpoczęciem leczenia – faza uśmiechu

Sytuacja wewnątrzustna - widok od przodu. Zęby w maksymalnym
Sytuacja wewnątrzustna – widok od przodu.

Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem - strona lewa
Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem – strona lewa

Przykręcona korona na implancie - widok od powierzchni okluzyjnej
Przykręcona korona na implancie – widok od powierzchni okluzyjnej

Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem - łuk górny
Sytuacja wewnątrzustna przed zabiegiem – łuk górny

Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego
Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego

Wstępna preparacja łoża implantu Piezo Surgery
Wstępna preparacja łoża implantu Piezo Surgery

Kontrola położenia brzegu dodziąsłowego przyszłej korony według zasady 3A-2B
Kontrola położenia brzegu dodziąsłowego przyszłej korony według zasady 3A-2B

Preparacja łoża implantu
Preparacja łoża implantu

Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego
Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego

Preparacja łoża implantu
Preparacja łoża implantu

Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów
Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów

Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów
Kontrola równoległości preparacji do sąsiednich zębów

Preparacja łoża implantu
Preparacja łoża implantu

Preparacja łoża implantu
Preparacja łoża implantu

Łoże implantu
Łoże implantu

Ostateczna preparacja łoża implantu
Ostateczna preparacja łoża implantu

Łoże implantu
Łoże implantu

Płukanie łoża implantu osoczem
Płukanie łoża implantu osoczem

Wprowadzenie implantu
Wprowadzenie implantu

Wprowadzenie implantu
Wprowadzenie implantu

Wprowadzenie implantu
Wprowadzenie implantu

Stan po zeszyciu miejsca zabiegowego
Stan po zeszyciu miejsca zabiegowego

Sytuacja wewnątrzustna przed odsłonięciem implantu - widok od powierzchni okluzyjnej
Sytuacja wewnątrzustna przed odsłonięciem implantu – widok od powierzchni okluzyjnej

Wykręcenie śruby zakrywkowej
Wykręcenie śruby zakrywkowej

Odpreparowany płat śluzówkowo-okostnowy
Odpreparowany płat śluzówkowo-okostnowy

Zeszycie rany po ekspozycji implantu - widok od powierzchni okluzyjnej
Zeszycie rany po ekspozycji implantu – widok od powierzchni okluzyjnej

Zeszycie rany po ekspozycji implantu - widok od strony policzkowej
Zeszycie rany po ekspozycji implantu – widok od strony policzkowej
Śruba gojąca przykręcona do implantu

Śruba gojąca przykręcona do implantu

Transfer wyciskowy przykręcony do implantu
Transfer wyciskowy przykręcony do implantu

Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową
Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową

Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową
Pobieranie wycisku z transferem wyciskowym masą polieterową
 
 
Implant
Implant

 

Korona pełnoceramiczna przykręcona do implantu przed zamknięciem kompozytem otworu na śrubę
Korona pełnoceramiczna przykręcona do implantu przed zamknięciem kompozytem otworu na śrubę

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu - widok od strony policzkowej
Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu – widok od strony policzkowej

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu - widok od strony policzkowej
Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu – widok od strony policzkowej

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu
Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu
Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu

 

Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu
Sytuacja wewnątrzustna po zakńczonym leczeniu
Sytuacja po zakończonym leczeniu - widok od przodu
Sytuacja po zakończonym leczeniu – widok od przodu

 

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt