REJESTRACJA:

Leczenie bezekstrakcyjne ze strippingiem

4 października, 2013

Leczenie bezekstrakcyjne z wykorzystaniem strippingu

Pacjentka lat 22 zgłosiła się do naszej placówki celem podjęcia leczenia ortodontycznego. Głównym oczekiwaniem pacjentki była poprawa estetyki uśmiechu oraz brak ekstrakcji zębów na drodze do jej uzyskania. Ze względu na liczne stłoczenia zębów w górnym i dolnym łuku, dość duży materiał zębowy w porównaniu z bazą kostną, a także zgryz przewieszony boczny prawostronny po dokładnej analizie cefalometrycznej oraz analizie modeli diagnostycznych zastosowano leczenie bezekstrakcyjne z wykorzystaniem strippingu jako alternatywy dla usuwania zębów, mającego na celu uzyskanie miejsca w łuku na uszeregowanie zębów. Po fazie aktywnego leczenia trwającego 18 miesięcy zastosowano leczenie retencyjne w postaci szyny retencyjnej w łuku górnym oraz retainera stałegołuku zębowym dolnym klejonego od kła do kła.

Uśmiech pacjentki przed leczeniem
Uśmiech pacjentki przed leczeniem

Widok zębów górnych i dolnych w zwarciu od przodu
Widok zębów górnych i dolnych w zwarciu od przodu

Widok warunków okluzyjnych przed leczeniem od strony prawej
Widok warunków okluzyjnych przed leczeniem od strony prawej

Widok warunków  okluzyjnych przed leczeniem od strony lewej
Widok warunków okluzyjnych przed leczeniem od strony lewej

Kształt łuku górnego przed leczeniem
Kształt łuku górnego przed leczeniem

Kształt łuku dolnego przed leczeniem
Kształt łuku dolnego przed leczeniem

Aktywna faza leczenia z wykorzystaniem kosmetycznych zamków w łuku górnym i standardowych metalowych zamków w łuku dolnym
Aktywna faza leczenia z wykorzystaniem kosmetycznych zamków w łuku górnym i standardowych metalowych zamków w łuku dolnym

Aktywna faza leczenia z zastosowaniem odpowiedniej sekwencji łuków niti i stalowych
Aktywna faza leczenia z zastosowaniem odpowiedniej sekwencji łuków niti i stalowych

Aktywna faza leczenia z zastosowaniem odpowiedniej sekwencji łuków niti i stalowych
Aktywna faza leczenia z zastosowaniem odpowiedniej sekwencji łuków niti i stalowych

Zastosowanie łuków typu posted oraz retainera wyciągów poziomych w celu retrakcji odcinka przedniego
Zastosowanie łuków typu posted oraz retainera wyciągów poziomych w celu retrakcji odcinka przedniego

Zastosowanie łuków typu posted oraz retainera wyciągów poziomych w celu retrakcji odcinka przedniego
Zastosowanie łuków typu posted oraz retainera wyciągów poziomych w celu retrakcji odcinka przedniego

Końcowa faza leczenia - finishing
Końcowa faza leczenia – finishing

Kształt łuku górnego po leczeniu, widoczne uszeregowanie zębów siecznych oraz wprowadzenie do łuku czwórki górnej prawej będącej w zgryzie przewieszonym
Kształt łuku górnego po leczeniu, widoczne uszeregowanie zębów siecznych oraz wprowadzenie do łuku czwórki górnej prawej będącej w zgryzie przewieszonym

Ksztalt łuku dolnego po leczeniu, widoczne uszeregowanie zębów siecznych oraz retainer stały mający na celu zabezpieczenie zębów przed nawrotem wady
Ksztalt łuku dolnego po leczeniu, widoczne uszeregowanie zębów siecznych oraz retainer stały mający na celu zabezpieczenie zębów przed nawrotem wady

Warunki okluzyjne po leczeniu po stronie prawej
Warunki okluzyjne po leczeniu po stronie prawej

Warunki okluzyjne po leczeniu po stronie lewej
Warunki okluzyjne po leczeniu po stronie lewej

Zęby górne i dolne w zwarciu
Zęby górne i dolne w zwarciu

Uśmiech pacjentki zadowolonej z efektów leczenia - leczenie bezekstrakcyjne
Uśmiech pacjentki zadowolonej z efektów leczenia

Uśmiech pacjentki przed leczeniem
Uśmiech pacjentki przed leczeniem

Uśmiech pacjentki po leczeniu
Uśmiech pacjentki po leczeniu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt