REJESTRACJA:

Leczenie endodontyczne – „A miały być wyrwane”

22 października, 2010

Mężczyzna, lat 30, został skierowany przez innego lekarza w celu leczenia kanałowego (endodontycznego) zębów 36 i 46 (pierwsze trzonowce w żuchwie). Zdjęcie panoramiczne (OPG) wykazało zmiany zapalne w kości przy korzeniach zęba 46 (strona prawa) o charakterze torbieli wielkości śliwki węgierki obejmującą również ząb sąsiedni. Zmiana zapalna sięgała aż do ujścia nerwu bródkowego co mogło skutkować brakiem czucia w obrębie brody i prawego kąta ust. Dodatkowo korzenie zęba były objęte resorbcją (zanikiem).

Przeprowadzono leczenie kanałowe obu zębów. Po upływie 11 miesięcy, kontrolne badanie radiologiczne (RVG) wykazało całkowite ustąpienie zmiany zapalnej. Dolegliwości bólowe przy nagryzaniu oraz ropna przetoka zniknęły bezpowrotnie.

W przypadku zęba 36 odnotowano w obrazie radiologicznym, znaczną resorbcję korzeni oraz zmiany zapalne wielkości ziarna angielskiego przy wszystkich korzeniach. Przeprowadzone leczenie kanałowe również i w tym przypadku przyczyniło się do eliminacji bakterii i ustąpienia zmian zapalnych co widać na kontrolnym zdjęciu wewnątrzustnym.

Pomimo, że w obu przypadkach rokowanie było złe, nowoczesna endodoncja przyniosła ratunek.

RVG przed leczeniem kanałowym - zacienione miejsce to zmiana około wierzchołkowa
RVG przed leczeniem kanałowym – zacienione miejsce to zmiana około wierzchołkowa

Białe cienie to dobrze kontrastująca w obrazie rentgenowskim gutaperka - zdjęcie zrobione po roku od zabiegu
Białe cienie to dobrze kontrastująca w obrazie rentgenowskim gutaperka – zdjęcie zrobione po roku od zabiegu

RVG przed leczeniem kanałowym - zacienione miejsce to zmiana około wierzchołkowa
RVG przed leczeniem kanałowym – zacienione miejsce to zmiana około wierzchołkowa

Białe cienie to dobrze kontrastująca w obrazie rentgenowskim gutaperka - zdjęcie zrobione po roku od zabiegu
Białe cienie to dobrze kontrastująca w obrazie rentgenowskim gutaperka – zdjęcie zrobione po roku od zabiegu

Wykonanie: lekarz stomatolog Magdalena Karasińska

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt