REJESTRACJA:

Leczenie z wykorzystaniem systemu DAMON

27 marca, 2014

Leczenie z wykorzystaniem systemu DAMON

Pacjentka lat 28 zgłosiła się do naszej placówki celem podjęcia leczenia ortodontycznego. Głównym problemem jaki zgłaszała była chęć poprawy estetyki uśmiechu. Tak jak obligatoryjnie w przypadku każdego pacjenta wykonano analizę cefalometryczną, analizę modeli oraz tkanek miękkich wchodzących w skład układu stomatognatycznego. Ze względu na miejsce zamieszkania pacjentki za granicą zaplanowano leczenie aparatem stałym w systemie niskiego tarcia (DAMON), który umożliwił rzadsze wizyty kontrolne. Aktywna faza leczenia zajęła 12 m-cy. Po zdjęciu aparatu rozpoczęto leczenie retencyjne w postaci szyny retencyjnej w łuku górnym oraz retencji stałej w łuku dolnym.

Zwarcie zębów przed leczeniem z wykorzystaniem systemu DAMON
Zwarcie zębów przed leczeniem

Zdjęcie w okluzji po zakończonym leczeniu
Zdjęcie w okluzji po zakończonym leczeniu

Widok okluzji po stronie prawej przed leczeniem
Widok okluzji po stronie prawej przed leczeniem

Widok okluzji po stronie lewej przed leczeniem
Widok okluzji po stronie lewej przed leczeniem

Układ zębów w łuku górnym przed leczeniem
Układ zębów w łuku górnym przed leczeniem

Początkowa faza leczenia, szeregowanie zębów
Początkowa faza leczenia, szeregowanie zębów

Końcowa faza leczenia, zamykanie szpar międzyzębowych
Końcowa faza leczenia, zamykanie szpar międzyzębowych

Widok łuku dolnego po zakończonym leczeniu z założonym retainerem stałym
Widok łuku dolnego po zakończonym leczeniu z założonym retainerem stałym

Widok łuku górnego, szczególną uwagę zwraca układ siekaczy bocznych i odrotowanie zębów bocznych
Widok łuku górnego, szczególną uwagę zwraca układ siekaczy bocznych i odrotowanie zębów bocznych

Zdjęcie w okluzji po zakończonym leczeniu
Zdjęcie w okluzji po zakończonym leczeniu

Zdjęcie w okluzji po stronie lewej po zakończonym leczeniu
Zdjęcie w okluzji po stronie lewej po zakończonym leczeniu

Zdjęcie w okluzji po stronie prawej po zakończonym leczeniu
Zdjęcie w okluzji po stronie prawej po zakończonym leczeniu

Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt