REJESTRACJA:

Mosty i korony na implantach

2 czerwca, 2010

Porcelanowe mosty i korony na implantach – „Harmonia Tai Chi”

Pacjent 53-letni przyjechał z Anglii z zamiarem przeprowadzenia kompleksowego leczenia stomatologicznego. Naszym zadaniem było stworzenie planu leczenia szybkiej, całościowej i eliminującej uciążliwości terapii stomatologicznej. Pacjent pragnął zmienić kształt oraz kolor zębów i wyeliminować czarne trójkąty między nimi, a także szarą linię widoczną między koronami na jego górnych siekaczach, będącą efektem odsłonięcia granic koron metalowo-ceramicznych.

Pacjent był zwolennikiem stylu Tai Chi. Podstawą tej filozofi jest „powrót do źródeł”, co dla niego w zakresie jamy ustnej oznaczało posiadanie stałego nieruchomego uzębienia stabilnie osadzonegokości, estetycznego i zbliżonego do natury – to dla nas oznaczało konieczność zastosowania implantów. Leczenie pacjenta było kompromisem pomiędzy leczeniem implantologiczno-protetycznymperiodontologicznym za pomocą 8 implantów i osadzonym na nich moście odtwarzającym wszystkie braki zęboweszczęce. W żuchwie podjęliśmy leczenie periodontologiczne w odcinku przednim, zaś w tylnych sektorach żuchwy wprowadzone zostały trzy implanty po stronie prawej i jeden po stronie lewej. Implanty zostały protetycznie obciążone koronami  metalowo-ceramicznymi opartymi na filarach tytanowych. Wszystkie zastosowane implanty to implanty Dentsply Xive. Implantacja w szczęce miała charakter natychmiastowy, tzn. implanty zostały wprowadzone w kieszonki poekstrakcyjne tuż po usunięciu zębów własnych. Implanty natychmiastowo wprowadzone zostały także obciążone natychmiastowo mostem kompozytowym opartym na czapeczkach TEMPBASE CAPS, które są dedykowane pracom tymczasowym. To pozwoliło na zszynowanie implantów i sprzyjało uniknięciu mikroruchów implantów wprowadzanych do kości. Natychmiastowa implantacja z natychmiastowym obciążeniem implantów wymaga pasywnie osadzonej pracy tymczasowej, a także wielkiego reżimu ze strony pacjenta i przestrzegania reguł higieny jamy ustnej oraz miękkiej diety, która nie narazi na utratę implantu. Finalny estetyczny oraz funkcjonalny rezultat był satysfakcjonujący dla obu stron, zarówno dla zespołu stomatologicznego jak i dla pacjenta, który czuł, że osiągnął pełną harmonię typową dla Tai Chi – choć zęby przednie żuchwy nadal wymagają opieki periodontologiczno-stomatologicznej.

Stan wejściowy - przed leczeniem
Stan wyjściowy – przed leczeniem

Stan wyjściowy - po leczeniu
Stan wyjściowy – po leczeniu

Zdjęcie ortopantomograficzne - przed leczeniem implantologicznym
Zdjęcie ortopanthomograficzne – przed leczeniem implantologiczno-protetycznym

Stan siekaczy górnych tuż przed ekstrakcją
Stan siekaczy górnych tuż przed ekstrakcją

Proces usuwania zębów - mnogie ekstrakcje
Proces usuwania zębów – mnogie ekstrakcje

Zębodoły poekstrakcyjne
Kieszonki poekstrakcyjne

Maszynowe opracowanie łóż implantów
Maszynowe opracowanie łoży implantów

Osteotomowa poprawa gęstości kości
Osteotomowa poprawa gęstości kości

Maszynowe wprowadzanie implantów (XIVE)
Maszynowe wprowadzanie implantów (XIVE)

Wprowadzanie drugiego implantu w miejsce drugiego siekacza
Wprowadzanie drugiego implantu w miejsce centralnego lewego siekacza

Ręczne wprowadzanie implantu w pozycji lewego siekacza bocznego i pozostałe przenośniki - transfery implantów
Ręczne wprowadzanie implantu w pozycji lewego siekacza bocznego – widoczne pozostałe przenośniki – transfery implantów

Czapeczki TEMPBASE CAPS umieszczone na przenośnikach implantów
Czapeczki TEMPBASE CAPS umieszczone na przenośnikach implantów przygotowane do montażu mostu prowizorycznego

Wprowadzone implanty po stronie prawej w żuchwie w miejsce dwóch przedtrzonowców (czwórka i piątka) oraz jednego trzonowca (szóstka)
Wprowadzone implanty po stronie prawej w żuchwie w miejsce dwóch przedtrzonowców (czwórka i piątka) oraz jednego trzonowca (szóstka)

Wprowadzanie implantu w miejsce pierwszego lewego trzonowca (szóstki) w żuchwie
Wprowadzanie implantu w miejsce pierwszego lewego trzonowca (szóstki) w żuchwie

Prowizoryczny most kompozytowy po okresie gojenia implantów osadzony na czapeczkach TEMPBASE CAPS
Prowizoryczny most kompozytowy po okresie gojenia implantów osadzony na czapeczkach TEMPBASE CAPS

Przenośniki implantów po zdjęciu tymczasowego uzupełnienia protetycznego - mostu kompozytowego
Przenośniki implantów po zdjęciu tymczasowego uzupełnienia protetycznego – mostu kompozytowego

Obraz radiologiczny ośmiu implantów wprowadzonych w szczęce z opartym na nich uzupełnieniem protetycznym - mostem kompozytowym
Obraz radiologiczny ośmiu implantów wprowadzonych w szczęce z opartym na nich uzupełnieniem protetycznym tymczasowym – mostem kompozytowym

Struktura metalu osadzona na filarach protetycznych przykręconych do implantów - ocena pasywności i szczelności struktury metalowej
Struktura metalu osadzona na filarach protetycznych przykręconych do implantów – ocena pasywności i szczelności struktury metalowej

Finalna praca - most metalowo-porcelanowy osadzony definitywnie na łącznikach tytanowych
Finalna praca – most metalowo-porcelanowy osadzony definitywnie na łącznikach tytanowych

Uśmiech pacjenta po osadzeniu pracy
Uśmiech pacjenta po osadzeniu pracy

Stan wyjściowy przed leczeniem
Stan wyjściowy przed leczeniem

Efekt końcowy po leczeniu implantologiczno-protetycznym
Efekt końcowy po leczeniu implantologiczno-protetycznym

Lekarz prowadzący: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: LAB A3 Jacek Dziedzicki technik dentystyczny

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt