REJESTRACJA:

Mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej – przypadek 2

26 kwietnia, 2010

Mosty porcelanowe na podbudowie metalowej

Stare mosty porcelanowe nieszczelne w okolicy szyjek zębowych, z niereguralną linią dząsłową, zastąpiono nowymi mostami metalowymi licowanymi ceramiką.Siekacze centralne pokryto również koronami porcelanowymi ceramiką Kiss
Zęby dolne wybielono i wymieniono stare amalgamatowe wypełnienia na nowe kompozytowe rekonstrukcje z użyciem materiału Gradia Direct

Stan wyjściowy
Stan wyjściowy

Stan końcowy
Stan końcowy

Stan końcowy
Stan końcowy

Kliniczne przygotowanie protetyczne: lekarz stomatolog Magdalena Żywicka
laboratorium protetyczne A3 jacek Dziedzicki

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt