REJESTRACJA:

Odrotowanie szóstek stałych przy zastosowaniu Rotatora

4 sierpnia, 2017

Odrotowanie szóstek stałych przy zastosowaniu Rotatora

Rodzice zgłosili się z pacjentem celem rutynowej kontroli ortodontycznej. Wykonano OPG i po analizie modeli diagnostycznych stwierdzono brak miejsca dla wyrzynania dolnej prawej piątki stałej oraz zwężenie szczęki wraz z rotacją górnych zębów szóstych. W łuku górnym w pierwszym etapie leczenia zastosowano Rotator, celem odrotowania 6-tek stałych oraz ekspansji łuku w wymiarze poprzecznym. Następnie zamontowano aparat stały metalowy do uszeregowania zębów w łuku. W łuku dolnym miejsce odtwarzano stosując aparat stały i odpowiednią mechanikę leczenia. Leczenie aktywne trwało 3,5 roku, po czym zastosowano terapię retencyjną (retainer stały w żuchwie oraz Płytkę Hawley’a w szczęce).

Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Warunki okluzyjne przed leczeniem
Warunki okluzyjne przed leczeniem

Warunki okluzyjne po leczeniu
Warunki okluzyjne po leczeniu

Warunki okluzyjne, strona prawa, przed leczeniem
Warunki okluzyjne, strona prawa, przed leczeniem

Warunki okluzyjne, strona lewa, przed leczeniem
Warunki okluzyjne, strona lewa, przed leczeniem

Widok od strony okluzyjnej, łuk górny
Widok od strony okluzyjnej, łuk górny

Widok od strony okluzyjnej, łuk dolny
Widok od strony okluzyjnej, łuk dolny

Uśmiech pacjenta przed leczeniem
Uśmiech pacjenta przed leczeniem

Zamontowany Rotator w szczęce
Zamontowany Rotator w szczęce

Uśmiech po leczeniu
Uśmiech po leczeniu

Okluzja po leczeniu
Okluzja po leczeniu

Warunki zgryzowe po leczeniu, strona prawa
Warunki zgryzowe po leczeniu, strona prawa

Warunki zgryzowe po leczeniu, strona lewa
Warunki zgryzowe po leczeniu, strona lewa

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt