REJESTRACJA:

Okluzja w diagnostyce i leczeniu

22 listopada, 2012

Okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

14 i 15.06.2012 r. w Białymstoku odbyły się warsztaty – okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia. Podczas kursu praktycznego lekarz Ewa Ziemba-Popławska zdobyła bardzo cenne i unikalne informacje na temat jak zaplanować, zwizualizować i przeprowadzić skuteczne leczenie protetyczne, które w efekcie nie obciąży stawu skroniowo-żuchwowego, zęby znajdą się w przestrzeni neutralnej a ostateczny efekt estetyczny końcowej pracy będzie zadowalał technika dentystycznego i lekarza dentystę-protetyka. Długoterminowy współczynnik przetrwania pracy w jamie ustnej będzie potwierdzeniem skuteczności prawidłowego odnalezienia centralnej okluzji. Często w naszej praktyce spotykamy się z problemami pacjentów ze startymi zębami, bólami mięśniowymi m.in. bólami głowy oraz z objawami schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Centralna okluzja, centralna relacja, zawężony model przywodzenia żuchwy, atrycje, abrazje, abfrakcje, pionowy wymiar zwarcia (PWZ) to tematy, którym dr n. med., Jan Pietruski poświęcił znakomitą część czasu warsztatowego. Analizator okluzji według koncepcji John’a Kois’a funkcjonuje w naszej praktyce by służyć lekarzom zajmującym się protetyką, implanto-protetyką i ortodoncją w celu odnalezienia u każdego pacjenta okluzyjnego optimum. Kurs oparty był na wiedzy i długoletnim doświadczeniu znakomitego lekarza praktyka ze Stanów Zjednoczonych – John’a Kois’a. Wśród nielicznej grupy dziesięciu osób w warsztatach udział wzięła lekarz dentysta Ewa Ziemba-Popławska.

Okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych
 Jednosobowa reprezentacja w osobie lekarza dentysty Ewy Ziemby-Popławskiej w wyselekcjonowej grupie lekarzy dentystów i ortodotów z całej Polski.
Okluzja w diagnostyce

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt