REJESTRACJA:

Ortodontyczna i protetyczna transformacja

26 lipca, 2016

Ortodontyczna i protetyczna transformacja

[v=wPKOdY9yHRo]

Wieloetapowa i interdyscyplinarna terapia stomatologiczna, ortodontyczna, protetycznaimplantoprotetyczna.

POTRZEBY PACJENTKI
Atrakcyjna pacjentka zgłosiła się celem korekcji siekaczy centralnych, zaopatrzonych nieestetycznymi koronami metalowo-ceramicznymi. Nie miała Ona świadomości posiadania innych defektów w obrębie jamy ustnej. Jej życzeniem była jedynie wymiana koron na siekaczach. Efektem rozmowy Pacjentki z lekarzem było ujawnienie nieuświadomionych potrzeb w zakresie estetyki uśmiechu.

DIAGNOSTYKA
Zęby w zgryzie:
– brak zgodności między obwiednią łuków w szczęce i żuchwie
– po stronie lewej i prawej zgryz krzyżowy boczny w zakresie zębów bocznych.
Ekstremalnie zwężona szczęka i obustronne braki pierwszych trzonowców w żuchwie.

PLAN LECZENIA
1. Deprogramacja z użyciem aparatu wg Kois’a, celem ustanowienia relacji centralnej.
2. Ustanowienie położenia terapeutycznego żuchwy
3. Wieloetapowe leczenie ortodontyczne mające na celu dopasowanie wzajemne łuków zębowych:
(z powodu korzystnych rysów twarzy odrzucona została chirurgiczna korekcja podstaw kostnych)
a) – zwiększenie obwiedni łuku górnego – zastosowanie aparatu typu Hyrax
b) – zmniejszenie dysproporcji przednio-tylnej przez zastosowanie aparatu Twin Force
c) – ustanowienie właściwego położenia zębów przy zastosowaniu aparatów cienkołukowych
4. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym ponowna deprogramacja oraz WAX-UP, MOCK-UP.
5. Wymiana koron w zakresie siekaczy centralnych oraz licówki w zakresie kłów siekaczy bocznych
6. Korony oparte na implantach w zakresie pierwszych trzonowców dolnych.
REALIZACJA ZAPLANOWANYCH CELÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ETAPAMI, ROZŁOŻONYMI
NA KILKA LAT. Prezentujemy dwa pierwsze etapy leczenia, obejmujące: terapię ortodontycznąodbudowę
protetyczną 8 zębów w szczęce.

plakat_orto-protet_transform

PROCES TERAPEUTYCZNY
Analiza modeli roboczych i rozpoczęcie fazy ortodontycznej:
aparat typu Hyrax do ekspansji transwersalnej szczęki
– mechanika intruzyjna w łuku dolnym
– rotator na podniebieniu w celu odrotowania szóstek
– wprowadzenie aparatu cienkołukowego w szczęce
– ciąg dalszy aktywnej fazy leczenia ortodontycznego
– utrzymanie poszerzonej szerokości łuku górnego
– zastosowanie łuku intruzyjnego w żuchwie
– osiągnięcie I klasy kłowej po stronie prawej
– zamykanie luk międzyzębowych
aktywna protrakcja żuchwy po stronie lewej i prawej
– sprężynki dystalizujące w żuchwie – odtwarzanie miejsce dla szóstek
– finishing orto – stabilizacja siekaczy dolnych retainerem stałym, brak kontaktu na zębach przedtrzonowych w celu protetycznym, brak kontaktu na zębach przedtrzonowych w celu protetycznym i spionizowane zęby żuchwy oraz zachowane przestrzenie w celach rekonstrukcyjnych w szczęce. Rozbudowanie szczęki wyeliminowało zgryz krzyżowy.

FAZA II – PROTETYCZNA:
Po zakończonym leczeniu ortodontycznym ponowna deprogramacja oraz WAX-UP, MOCK-UP.
Wymiana koron w zakresie siekaczy centralnych oraz licówki w zakresie kłów siekaczy bocznych.

ortodontyczna_protetyczna_terapia

produkcja filmu:
Placówka stomatologiczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu
Lekarz prowadzący – dr Magdalena Żywicka MSc
Laboratorium protetyczne PRO-DENT
KOŁO-FILMS.com
zdjęcia: archiwum SBB
muzyka: Piano ballad – ILife Sound Libraty, Sport – AudioJungle.com, Lazy Susan – YouTube Library

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt