REJESTRACJA:

Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych – „Pacjentka najwierniejsza”

3 lipca, 2010

Pacjentka objęta opieką stomatologiczną przez naszą placówkę od ponad 15 lat, użytkująca dotychczas uzupełnienie protetyczne kombinowane w postaci mostu porcelanowego z zatrzaskami, które zostało utracone w skutek zmian destrukcyjnych i próchnicy. Pozostały w szczęce 2 siekacze centralne i 2 trzonowce po stronie lewej, które posłużyły jako elementy retencyjne dla protezy overdenture. Zacementowano korony teleskopowe wykonane z tlenku cerkonu, na 4 zębach, na których osadzono zdejmowalną protezę overdenture z osadzonymi zębami Michał Anioł Integrale. Jest to metoda z wyboru przy uzębieniu resztkowym.

 

Czapeczki teleskopowe na zębach własnych
Czapeczki teleskopowe na zębach własnych

Czapeczki teleskopowe na zębach własnych - widok okluzyjny
Czapeczki teleskopowe na zębach własnych – widok okluzyjny

Proteza overdenture
Proteza overdenture

Proteza overdenture
Proteza overdenture

Pacjentka z założoną protezą overdenture
Pacjentka z założoną protezą overdenture

Uśmiech pacjentki po zakończonym leczeniu przy zastosowaniu protezy górnej typu overdenture
Uśmiech pacjentki po zakończonym leczeniu przy zastosowaniu protezy górnej typu overdenture

 


Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka

Wykonawsto laboratoryjne: Lab A3 Jacek Dziedzicki

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt