REJESTRACJA:

Polityka prywatności

Informujemy Cię, że w przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dostępną pod adresem http://stomatologiabezbolu.pl/ oraz nasze profile w mediach społecznościowych, a także kontaktujesz się z nami za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest STOMATOLOGIA BEZ BÓLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000857372, NIP: 5272934908, REGON: 386886846 , adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.

Jak możesz się skontaktować z Administratorem?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:
a. listownie, wysyłając przesyłkę na adres Administratora – al. Wojska Polskiego 30 A, 58-500 Jelenia Góra
b. pocztą elektroniczną na adres: biuro@stomatologiabezbolu.pl,
c. telefonicznie, dzwoniąc na numer: 75 642 45 58.

Dane Inspektora Ochrony Danych

W naszej spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, stosowania procedur oraz odpowiadania na ewentualne pytania związane z przetwarzaniem danych. Możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@stomatologiabezbolu.com.pl

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i naszych profili w mediach społecznościowych oraz w związku z nawiązaniem kontaktu za pomocą środków komunikacji na odległość, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głównie zależne od tego, z jakich funkcjonalności strony korzystasz i w jakie interakcje z nami wchodzisz, w tym czy i jakie dane nam przekazujesz. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

1) Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego korzystasz, dane o systemie operacyjnym, Twoją lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej.
Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.
Nadto, za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz przekazać nam dane z własnej inicjatywy – dane wpisywane przez Ciebie w ramach formularza kontaktowego.
W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit a) i f) Rozporządzenia.

2) Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej

W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystasz z możliwości napisana do nas za pośrednictwem Messengera.
Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

3) Prowadzenie działań marketingowych

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej oraz naszych profili w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, możemy kierować do użytkowników płatne reklamy. Robimy to przy wykorzystaniu takich usług jak: reklamy i posty na Facebook, Instagramie, formaty Googla takie jak np. GDN, Adwords, remarketing. Reklamy mogą być kierowane w oparciu informacje, które są zbierane przez dostawców usług reklamowych.
Wyświetlanie komunikatów marketingowych ma swoje oparcie w art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

4) Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy profile w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram. Jeżeli odwiedzasz te profile, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe. Dzieje się to również w związku np. z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. zasadność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.
Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka lub Instagrama są również przetwarzane przez Facebook Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcesz wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, możesz zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka – jeśli zwrócisz się do nas, poinformujemy Cię o tych informacjach, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Cię w przekazaniu Twojego pytania bezpośrednio do Facebooka.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie IT.
Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Twoje dane osobowe do:

  • Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
  • Facebook Ireland Limited – podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzaniem naszego fanpage na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
  • Podmiotu, który świadczy na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz programu medycznego – jeśli zdecydujesz się na przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skorzystasz z rejestracji online, dane zawarte w wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu usług tego podmiotu.


Czas przechowywania danych osobowych


Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Cię, że co do zasady:

1) jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz w okresie niezbędnym do tworzenia analiz aktywności na stronie,
2) jeżeli dokonałeś rejestracji online i skorzystałeś z naszych usług – dane niezbędne dla procesu leczenia przetwarzamy zgodnie z okresem wymaganym prawem dla dokumentacji medycznej;
3) jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,
4) jeżeli jesteś osobą, która odwiedziła nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawiła polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisała do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy Twoje dane tak długo jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:
1) żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
5) przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
7) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej Polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Menu

Kontakt