REJESTRACJA:

Protetyczny most porcelanowy na metalu

29 grudnia, 2013

Protetyczny most porcelanowy na metalu w szczęce

Sześćdziesięcioletnia pacjentka skarżąca się na uszkodzoną, starą odbudowę protetyczną w szczęce oraz brak przedtrzonowca w górnym łuku zębowym, zgłosiła się celem przywrócenia walorów funkcjonalnych jak i estetycznych w górnym łuku zębowym. Rekonstrukcja dolnego łuku zębowego została przez pacjentkę odroczona.

Pacjentka lat 60 - ocena rysów twarzy - widoczne zmiany biomorfotyczne spowodowane brakami zębowymi w bocznych strefach podparcia
Pacjentka lat 60 – ocena rysów twarzy – widoczne zmiany biomorfotyczne spowodowane brakami zębowymi w bocznych strefach podparcia

Pacjentka lat 60 - ocena rysów twarzy - widoczne zmiany biomorfotyczne spowodowane brakami zębowymi w bocznych strefach podparcia
Pacjentka lat 60 – ocena rysów twarzy – widoczne zmiany biomorfotyczne spowodowane brakami zębowymi w bocznych strefach podparcia

Diagnostyka radiologiczna OPG - liczne braki zębowe w bocznych strefach - znaczny zanik kości wyrostka w szczęce i żuchwie
Diagnostyka radiologiczna OPG – liczne braki zębowe w bocznych strefach – znaczny zanik kości wyrostka w szczęce i żuchwie

Ocena dotychczasowych uzupełnień protetycznych w zgryzie - widoczne nieszczelności przydziąsłowe w koronach porcelanowych
Ocena dotychczasowych uzupełnień protetycznych w zgryzie – widoczne nieszczelności przydziąsłowe w koronach porcelanowych

Odcinek boczny - strona prawa - widoczny nieregularny przebieg linii dziąsła w szczęce - brak piątki, szóstka po preparacji
Odcinek boczny – strona prawa – widoczny nieregularny przebieg linii dziąsła w szczęce – brak piątki, szóstka po preparacji

Odcinek boczny - strona lewa - widoczne nieszczelności przyszyjkowe na koronach jedynki i kła w szczęce
Odcinek boczny – strona lewa – widoczne nieszczelności przyszyjkowe na koronach jedynki i kła w szczęce

Widok na powierzchnię zgryzową szczęki - stan przed usunięciem dotychczasowej odbudowy protetycznej
Widok na powierzchnię zgryzową szczęki – stan przed usunięciem dotychczasowej odbudowy protetycznej

Powierzchnia zgryzowa zębów żuchwy - brak zębów przedtrzonowych i trzonowych strony prawej i lewej oraz kła strony lewej
Powierzchnia zgryzowa zębów żuchwy – brak zębów przedtrzonowych i trzonowych strony prawej i lewej oraz kła strony lewej

Widok na powierzchnię zgryzową zębów szczęki - stan po zdjęciu dotychczasowych ceramicznych mostów - liczne zmienione próchnicowo zęby
Widok na powierzchnię zgryzową zębów szczęki – stan po zdjęciu dotychczasowych ceramicznych mostów – liczne zmienione próchnicowo zęby

Dotychczasowe uzupełnienia protetyczne - obraz po przecięciu mostów i usunięciu ich z filarów protetycznych
Dotychczasowe uzupełnienia protetyczne – obraz po przecięciu mostów i usunięciu ich z filarów protetycznych

Nawoskowany model diagnostyczny górny - na podstawie wax up'u zostanie wykonana odbudowa tymczasowa w celu oceny estetycznej
Nawoskowany model diagnostyczny górny – na podstawie wax up’u zostanie wykonana odbudowa tymczasowa w celu oceny estetycznej

Opracowane filary protetyczne - wyleczone kanałowo i odbudowane na włóknach szklanych zęby oraz wykonana gingivoplastyka
Opracowane filary protetyczne – wyleczone kanałowo i odbudowane na włóknach szklanych zęby oraz wykonana gingivoplastyka

Wprowadzanie silikonowego klucza do ust pacjentki - wykonanie mostu prowizorycznego przy pomocy materiału kompozytowego - wax-up/mock-up
Wprowadzanie silikonowego klucza do ust pacjentki – wykonanie mostu prowizorycznego przy pomocy materiału kompozytowego – wax-up/mock-up

Most prowizoryczny zamocowany na filarach protetycznych - ocena przebiegu girlandy dziąsłowej, kształtu i zaguzkowania zębów z zębami przeciwstawnymi
Most prowizoryczny zamocowany na filarach protetycznych – ocena przebiegu girlandy dziąsłowej, kształtu i zaguzkowania zębów z zębami przeciwstawnymi

Przymiarka struktury metalowej w jamie ustnej - kontrola podbudowy metalowej na filarach, ocena szczelności i przylegania do podłoża
Przymiarka struktury metalowej w jamie ustnej – kontrola podbudowy metalowej na filarach, ocena szczelności i przylegania do podłoża

Przymiarka struktury metalowej w jamie ustnej - kontrola podbudowy metalowej na filarach - ocena szczelności i przylegania do podłoża
Przymiarka struktury metalowej w jamie ustnej – kontrola podbudowy metalowej na filarach – ocena szczelności i przylegania do podłoża

Ocena ostatecznych mostów porcelanowych na metalu - ukształtowanie powierzchni zgryzowej z zachowaniem anatomicznego układu bruzd i guzków
Ocena ostatecznych mostów porcelanowych na metalu – ukształtowanie powierzchni zgryzowej z zachowaniem anatomicznego układu bruzd i guzków

Ocena powierzchni wargowej gotowych mostów - idealne dostopniowe przyleganie uzupełnień - harmonijny przebieg girlandy dziąsłowej
Ocena powierzchni wargowej gotowych mostów – idealne dostopniowe przyleganie uzupełnień – harmonijny przebieg girlandy dziąsłowej

Radiologiczna ocena pracy ostatecznej - zdjęcie panoramiczne pozwala na ocenę szczelności i profilu wyłaniania koron porcelanowych
Radiologiczna ocena pracy ostatecznej – zdjęcie panoramiczne pozwala na ocenę szczelności i profilu wyłaniania koron porcelanowych

Uśmiech szczęśliwej pacjentki - harmonijny i zgodny z obowiązującymi kanonami piękna
Uśmiech szczęśliwej pacjentki – harmonijny i zgodny z obowiązującymi kanonami piękna

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt