REJESTRACJA:

Protetyczny most porcelanowy na metalu

19 grudnia, 2013

Protetyczny most porcelanowy na metalu w szczęce

[v=EokVBsHrLZs]

PREZENTACJA PRZYPADKU
Sześćdziesięcioletnia pacjentka skarżąca się na uszkodzoną, starą odbudowę protetycznąszczęce oraz brak przedtrzonowca w górnym łuku zębowym, zgłosiła się celem przywrócenia walorów funkcjonalnych jak i estetycznych w górnym łuku zębowym. Rekonstrukcja dolnego łuku zębowego została przez pacjentkę odroczona.

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA
Pacjentka lat 60 – ocena rysów twarzy – widoczne zmiany biomorfotyczne spowodowane brakami zębowymi w bocznych strefach podparcia
Diagnostyka radiologiczna OPG – liczne braki zębowe w bocznych strefach, znaczny zanik kości wyrostka w szczęce i żuchwie
Ocena dotychczasowych uzupełnień protetycznych w zgryzie – widoczne nieszczelności przydziąsłowe w koronach porcelanowych
Odcinek boczny, strona prawa – widoczny nieregularny przebieg linii dziąsła w szczęce – brak piątki, szóstka po preparacji
Odcinek boczny, strona lewa – widoczne nieszczelności przyszyjkowe na koronach jedynki i kła w szczęce
Widok na powierzchnię zgryzową szczęki – stan przed usunięciem dotychczasowej odbudowy protetycznej
Powierzchnia zgryzowa zębów żuchwy – brak zębów przedtrzonowych i trzonowych strony prawej i lewej oraz kła strony lewej

PLAN LECZENIA
1. Przygotowanie wizualizacji przyszłych rekonstrukcji zębowych metodą wax-up/mock-up
2. Usunięcie dotychczasowych mostów porcelanowych na podbudowie metalowej
3. Przygotowanie endodontyczne zębów filarowych w szczęce i ich odbudowa przy zastosowaniu włókien szklanych Fibre Core
3. Gingivoplastyka wyrównawcza w otoczeniu filarów w przednim sektorze szczęki
4. Opracowanie prowizorycznej odbudowy na bazie wax up
5. Laboratoryjne wykonanie struktury metalowej przyszłych mostów oraz napalenie porcelany
6. Zacementowanie gotowych mostów w jamie ustnej pacjentki

Pozytywna przemiana uśmiechu - protetyczny most porcelanowy na metalu w szczęce
Pozytywna przemiana uśmiechu

REALIZACJA TERAPII STOMATOLOGICZNEJ
Widok na powierzchnię zgryzową zębów szczęki – stan po zdjęciu dotychczasowych ceramicznych mostów – liczne zmienione próchnicowo zęby
Dotychczasowe uzupełnienia protetyczne – obraz po przecięciu mostów i usunięciu ich z filarów protetycznych
Nawoskowany model diagnostyczny górny – na podstawie wax up’u zostanie wykonana odbudowa tymczasowa w celu oceny estetycznej
Opracowane filary protetyczne – wyleczone kanałowo i odbudowane na włóknach szklanych zęby oraz wykonana gingivoplastyka
Wprowadzanie silikonowego klucza do ust pacjentki – wykonanie mostu prowizorycznego przy pomocy materiału kompozytowego – wax-up/mock-up
Most prowizoryczny zamocowany na filarach protetycznych – ocena przebiegu girlandy dziąsłowej, kształtu i zaguzkowania zębów z zębami przeciwstawnymi
Przymiarka struktury metalowej w jamie ustnej – kontrola podbudowy metalowej na filarach, ocena szczelności i przylegania do podłoża
Ocena ostatecznych mostów porcelanowych na metalu – ukształtowanie powierzchni zgryzowej z zachowaniem anatomicznego układu bruzd i guzków
Ocena powierzchni wargowej gotowych mostów – idealne dostopniowe przyleganie uzupełnień, harmonijny przebieg girlandy dziąsłowej
Radiologiczna ocena pracy ostatecznej – zdjęcie panoramiczne pozwala na ocenę szczelności i profilu wyłaniania koron porcelanowych

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt