REJESTRACJA:

Protetyka stomatologiczna

29 marca, 2010

oProtetyka stomatologiczna – opis

Protetyka stomatologiczna zajmuje się uzupełnieniem braków zębowych. Jest to dział niezwykle istotny ze względu na poczucie estetyki pacjentów, ale także z uwagi na zapobieżenie powstawania upośledzeń funkcji jamy ustnej tj. żucia, mowy. Nasze gabinety oferują pełną gamę uzupełnień protetycznych zarówno stałych jak i ruchomych. Protezy stałe są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych. Możliwość zastosowania stałego uzupełnienia protetycznego (mostów) w dużej mierze zależy od stopnia zniszczenia korony anatomicznej zęba, stany tkanek przyzębia oraz położenia braków w uzębieniu. Obok zalet estetycznych i funkcjonalnych mostów, ten rodzaj protezy zapewnia zarówno prawidłowość funkcji uzębienia, jak również ułatwia oswojenie się z protezą.

Rodzaje stałych uzupełnień:

Wkłady koronowo-korzeniowe

stosowane w przypadku znacznego stopnia uszkodzenia koron zębów własnych. Warunkiem kwalifikacji zęba do wkładu k-k powinno być prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe.

Mosty

stałe uzupełnienia brakującego jednego lub kilku zębów są to uzupełnienia trwale osadzone na oszlifowanych wcześniej zębach żywych jak i martwych. Maja one zastosowanie w przypadkach znacznego, nie dającego się odbudować za pomocą materiałów do wypełnień, zniszczenia części koronowej zęba.

inlay i onlay

gotowe wypełnienia porcelanowe przygotowywane przez techników dentystycznych.

licówki

są to wargowe korony częściowe. Kolor, kształt, powierzchnia, korekta koloru specjalnymi kolorami cementu, efekt soczewki kontaktowej – wszystkie te czynniki prowadzą do idealnej odbudowy.

Obok protez stałych wyróżniamy również protezy ruchome. Są one wprowadzane na podłoże u wyjmowane przez pacjenta (szkieletowe, osiadające)

Proteza osiadająca jest stosowana w przypadku całkowitego bezzębia. Proteza taka leży bezpośrednio na dziąśle.

Proteza szkieletowa jest skonstruowana na wzór szkieletu, na którym odtwarza się z akrylu brakujące zęby oraz elementy dziąseł. Proteza taka mocowana jest najczęściej przy pomocy klamer do pozostałych zębów.

protetyce stosowane są również rozwiązania pośrednie (kombinowane) w postaci protez pół ruchomych, które mogą być okresowo usuwane z podłoża, zwykle przy pomocy lekarza.

Przykładem protezy stało-ruchomej (kombinowanej) jest proteza mocowana na koronach teleskopowych (podwójnych koronach). Połączenie protezy z resztą uzębienia jest sztywne, elementem stabilizującym jest korpus zęba. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku znaczących braków w uzębieniu.
Z uwagi na rodzaj tworzywa, z jakiego są wykonywane, dzieli się protezy na:

  • metalowe
  • akrylowe
  • porcelanowe
  • metalowo-akrylowe
  • metalowo-porcelanowe
  • na bazie tlenku cerkonu i aluminy

twojbezpiecznywybor

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt