REJESTRACJA:

Protezy szkieletowe oparte na koronach teleskopowych

26 kwietnia, 2010

Protezy szkieletowe oparte na koronach teleskopowych – „Lęki opanowane”

Pacjent z dużym lękiem, ogromnymi zaniedbaniami higienicznymi, agresywną chorobą przyzębia, został poddany kompleksowemu leczeniu, poczynając od higienizacji, poprzez leczenie endodontyczne (kanałowe), odbudowę zębów własnych, kończąc na pracy protetycznej, którą stanowiły protezy overdenture górna i dolna oparte na ośmiu koronach teleskopowychkoronach podwójnych wykonanych w systemie odlewania złota. Stożkowość koron i precyzja polerowania zapewniły dostateczną frykcję dla pewnego utrzymania protez na podłożu protetycznym. Zęby wyznaczone i opracowane jako filary protetyczne były zębami kompromisowymi, ale po leczeniu kanałowym ustabilizowały się w kości i stanowiły cenne oparcie dla protezy typu overdenture. W szczęce górnej i dolnej po 4 zęby pozostawiono jako zęby filarowe, pozostałe nie rokujące długim okresem przetrwania zostały usunięte, zębodoły po ekstrakcjach zabezpieczone kolagenem i szczelnie zaszyte. Pacjent wyjechał do swego kraju zadowolony z ostatecznego efektu, składając jednocześnie deklarację dbałości o higienę jamy ustnej.

Stan wyjściowy
Stan wyjściowy

Stan końcowy
Stan końcowy

Endodontyczne leczenie kanałowe: lekarz stomatolog endodonta Sylwia Książek
Protetyczne przygotowanie kliniczne: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: LAB A3 Jacek Dziedzicki technik dentystyczny

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt