REJESTRACJA:

Most porcelanowy z zatrzaskami jako elementami retencyjnymi dla protezy szkieletowej. Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych.

2 lipca, 2010

Most porcelanowy z zatrzaskami jako elementami retencyjnymi dla protezy szkieletowej. Proteza overdenture oparta na koronach teleskopowych. – „Radosne odmłodzenie”

Niezwykle radosny, o pogodnym usposobieniu pacjent zgłosił się celem uzupełnienia braków w jamie ustnej. W żuchwie uzębienie resztkowe wykorzystano dla oparcia protezy dolnej. Na czterech zębach; dwóch przedtrzonowcach i dwóch siekaczach zacementowano teleskopowe czapeczki cerkonowe, które stanowią oparcie dla zdejmowalnej protezy szkieletowej. W szczęce górnej po przleczeniu endodontycznym czterech siekaczy i dwóch kłów wykonaliśmy most metalowo-ceramiczny z zatrzaskami stabilizującymi protezę szkieletową wyjmowalną. Materiały; góra ceramika Elephant, zatrzaski CEKA.

Zęby górne przed leczeniem
Zęby górne przed leczeniem

Prace protetyczne w okluzji po leczeniu
Prace protetyczne w okluzji po leczeniu

Uśmiech pacjenta po leczeniu
Uśmiech pacjenta po leczeniu

Korony teleskopowe w żuchwie, stabilizujące protezę szkieletową dolną
Korony teleskopowe w żuchwie, stabilizujące protezę szkieletową dolną

Proteza górna częściowa oraz most porcelanowy od kła do kła z zatrzaskami stabilizującymi protezę szkieletową górną
Proteza górna częściowa oraz most porcelanowy od kła do kła z zatrzaskami stabilizującymi protezę szkieletową górną

Protezy wyjmowalne, górna z zatrzasków, dolna z koron teleskopowych poza ustami
Protezy wyjmowalne, górna z zatrzasków, dolna z koron teleskopowych poza ustami

Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog Ewa Ziemba-Popławska oraz lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: A3 Jacek Dziedzicki – żuchwa, Natrodent – szczęka 

Leczenie endodontyczne: lekarz stomatolog Sylwia Książek

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt