REJESTRACJA:

Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji

21 marca, 2012

Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji

Jest nam bardzo miło poinformować, że fundator naszej placówki stomatologicznej lek. stom. Magdalena Żywicka w dniu 1 października 2011 roku rozpoczęła edukację w ramach Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji.

Studium Doskonalenia Praktycznego w OrtodoncjiW ramach dwuletniej edukacji lekarz stomatolog Magdalena Żywicka będzie korzystał z pełnego zakresu edukacji ortodontycznej przewidzianej poniższym programem.

Każdy student będzie musiał zapewnić  min.12 godzin tygodniowo swoją opiekę pacjentom ortodontycznym. Student zobowiązany będzie do gromadzenia doskonałej jakości dokumentacji i jej ocenę, przez proste aparaty pomocnicze, aż do całościowego leczenia aparatami stałymi i zdejmowanymi.

W ramach poza zajęciowych studenci doskonalić będą umiejętności praktyczne w celu osiągnięcia biegłości w pracy z drutem (na materiałach dostarczonych przez Studium).

Po zakończeniu edukacji ortodontycznej osiągnięte zostaną m.in.

 • zdolność oceny norm: estetycznej, morfologicznej, zgryzowej i czynnościowej
 • znajomość klasyfikacji i metod diagnozowania wad zgryzu
 • umiejętność rozpoznawania wad zgryzu oraz kwalifikowania pacjentów do leczenia ortodontycznego
 • umiejętność przewidywania konsekwencji zaniechania leczenia ortodontycznego
 • zdolność zastosowania badań radiologicznych w diagnostyce ortodontycznej
 •  posiadanie wiedzy dotyczącej instrumentarium, materiałów i zasad leczenia aparatami zdejmowanymi i stałymi
 • znajomość biomechaniki przesunięć zębów
 • umiejętność planowania i przeprowadzania leczenia oraz czasu jego trwania i koszt

Umiejętności praktyczne objęte programem nauczania, to:

 • Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji (wywiad, modele, fotografie, radiogramy) i ich profesjonalna ocena (wykrywanie dziedziczenia wady, badania pomiarowe na modelach, ocena rysów twarzy en face i z profilu, ocena zdjęć zębowych, zgryzowych, pantomogramów, analiza cefalometryczna, w tym ocena dojrzałości kręgów szyjnych)
 • Planowanie aparatów zdejmowanych i umiejętność ich aktywowania
 • Umiejętność samodzielnego wykonania i dopasowania pomocniczych aparatów stałych (utrzymywacz przestrzeni, przerzut podniebienny, quadhelix, wyciągi zewnątrzustne)
 • Umiejętność cementowania pierścieni i klejenia zamków
 • Samodzielne doginanie łuków czynnych i dopasowywanie łuków fabrycznie kształtowanych u pacjentów z wybitnie wąskimi lub szerokimi łukami zębowymi
 • Umiejętność zdejmowania aparatów stałych

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt