REJESTRACJA:

Szkolenie z okluzji dla lekarzy i techników dentystycznych

8 lutego, 2016

Szkolenie z okluzji dla lekarzy i techników dentystycznych

okluzja2

30.01.2016 w Łodzi w siedzibie Natrodentu Pan Piotr Nagadowski zorganizował szkolenie z artykulacji, okluzjiszyn relaksacyjnych. Szkolenie rozpoczęło się od procedury krótkotrwałej deprogramacji, która umożliwia prawidłową rejestrację zwarcia. Następnym etapem było omówienie łuku twarzowego, a w kolejnym kroku jego zastosowanie praktyczne u pacjenta w celu przeniesienia sytuacji zgryzowej względem ułożenia czaszki do artykulatora. Proces ten wykonuje się po to, aby uzyskać odwzorowanie stawów skroniowo-żuchwowych. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę, w której Pan Piotr zademonstrował nam prawidłową artykulację i różnice pomiędzy wykonaniem dwóch prac protetycznych: jednej z użyciem łuku twarzowego i drugiej wg teorii Bonvilla. Szyna relaksacyjna wykonana wg pierwszej metody pasowała idealnie, ponieważ odzwierciedlała stan w artykulatorze. Według drugiej praca nie była idealna i wymagała dostosowania. Omówione zostały też pozytywne aspekty zastosowania szyn relaksacyjnych, takie jak: odciążenie stawów skroniowo-żuchwowych (układu stomatognatycznego), co przekłada się bezpośrednio na lepsze samopoczucie i zwiększenie komfortu. Podsumowując szkolenie, to reprezentanci naszej placówki w osobach lekarza dentysty Agaty G. i technika dentystycznego Sebastiana Mataczyno:

– nauczyli się korzystania z łuku twarzowego,
– dowiedzieli się wielu nowinek odnośnie okluzji,
– wysłuchali bardzo twórczego wykładu o szynach relaksacyjnych,
– poznali pod względem technicznym sposób wykonania tej pracy.

Szkolenie bardzo potrzebne, twórcze i rozwijające. Już teraz wdrażamy wszelkie cenne informacje pozyskane w Łodzi!

okluzja1

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt