REJESTRACJA:

Zmiana profilu w leczeniu ekstrakcyjnym

12 października, 2016

Zmiana profilu w leczeniu ekstrakcyjnym

Młoda pacjentka zgłosiła się celem korekty ortodontycznej zębów przednich. Pacjentka była już uprzednio leczona aparatem stałym przez okres 2 lat bez usuwania zębów zakwalifikowanych do leczenia. 2 lata po zakończonym leczeniu nastąpiła recydywa wady, zwłaszcza w łuku dolnym. Innymi silnie zaznaczonymi problemami, które podawała były: zbyt wystające zęby przednie górne oraz niekompetencje warg (brak możliwości ich swobodnego łączenia), co skutkowało uczuciem suchościjamie ustnej oraz nawracającymi stanami zapalnymi kątów ust. Po dokładnej analizie zdjęć oraz analizie cefalometrycznejmodeli ortodontycznych, zdecydowano o terapii aparatem stałym dla szczęki i żuchwy oraz konieczności ekstrakcji dwóch czwórek małych górnych i dwóch dolnych. Aktywne leczenie było prowadzone przez 3 lata, a po nim nastąpiło leczenie retencyjne z użyciem retainera stałego 3-3 w żuchwie oraz szyny dla szczęki.

Profil pacjentki przed leczeniem - widoczna niekompetencja warg
Profil pacjentki przed leczeniem – widoczna niekompetencja warg

Nadmierne wychylenie zębów siecznych górnych
Nadmierne wychylenie zębów siecznych górnych

Nadmierne wychylenie zębów siecznych górnych
Nadmierne wychylenie zębów siecznych górnych

Warunki zgryzowe przed leczeniem (dokonano już ekstrakcji dolnej czwórki)
Warunki zgryzowe przed leczeniem (dokonano już ekstrakcji dolnej czwórki)

Warunki zgryzowe - strona prawa (widoczna dokonana ekstrakcja dolnej i górnej czwórki)
Warunki zgryzowe – strona prawa (widoczna dokonana ekstrakcja dolnej i górnej czwórki)

Warunki zgryzowe - strona lewa (widoczna dokonana ekstrakcja górnej czwórki)
Warunki zgryzowe – strona lewa (widoczna dokonana ekstrakcja górnej czwórki)

Profil pacjentki przed leczeniem - widoczna niekompetencja warg
Profil pacjentki przed leczeniem – widoczna niekompetencja warg

Profil pacjentki po leczeniu
Profil pacjentki po leczeniu

Warunki zgryzowe po leczeniu
Warunki zgryzowe po leczeniu

Uśmiech pacjentki po leczeniu
Uśmiech pacjentki po leczeniu

Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt