Udostępnij na:

Potęga koron teleskopowych osadzonych na implantach – „Jak klucz do zamka”

Pacjent 54-letni z licznymi brakami zębowymi w szczęce zgłosił się do naszej kliniki celem kompleksowego leczenia jamy ustnej. Wstępne badania kliniczne i radiologiczne ujawniły znaczne deficyty kostne i nie rokujący pomyślnego finału stan przyzębia. Szczegółowe badanie tomograficzne potwierdziło ostatecznie zaplanowane wstępnie ekstrakcje wszystkich czterech zębów w szczęce i zastąpienie ich implantami. W okolicy górnego kła lewego tomografia komputerowa ujawniła obecność dużej torbieli wraz z pozostałością korzeniową, którą w trakcie zabiegu usunięto. W miejsce rozchwianych i nieestetycznych zębów wprowadzono zębowe implanty dokostne w systemie Ankylos, które obciążono zdejmowaną protezą overdenture. Estetyczne korony zębów wykonano w systemie wielowarstwowych licówek kompozytowych firmy BEGO. Pacjent, który jest człowiekiem niezwykle zaabsorbowanym obowiązkami zawodowymi i pasją futbolową bez sprzeciwu i jakichkolwiek zastrzeżeń zaakceptował plan leczenia, który wdrożony do realizacji w ciągu 7 miesięcy został zakończony finalnym efektem rekonstrukcji łuku górnego – szczęki. Przed zespołem medycznym i pacjentem pozostało otwarte wyzwanie uzupełnienia braków zębowych w żuchwie po stronie prawej, gdzie zaplanowano korony porcelanowe oparte na implantach – implanty systemu Ankylos. Funkcjonowanie protezy w łuku górnym pacjent ocenia bardzo wysoko.

Uśmiech pacjenta przed procesem terapeutycznym z protezą tymczasową

Uśmiech pacjenta przed procesem terapeutycznym z protezą tymczasową

Pozytywna przemiana uśmiechu - po procesie terapeutycznym

Pozytywna przemiana uśmiechu – po procesie terapeutycznym

Mężczyzna, wiek 54 lat, ogólny stan zdrowia dobry

Mężczyzna, wiek 54 lat, ogólny stan zdrowia dobry

Ocena profilu twarzy - wklęsły profil i zapadnięte wargi sugerują rozległe braki zębowe

Ocena profilu twarzy – wklęsły profil i zapadnięte wargi sugerują rozległe braki zębowe

Uzębienie resztkowe w szczęce - tylko 4 zęby w przednim odcinku szczęki z wyraźnym procesem zapalnym

Uzębienie resztkowe w szczęce – tylko 4 zęby w przednim odcinku szczęki z wyraźnym przewklekłym procesem zapalnym przyzębia

Brak przyszłości dla tych zębów + choroba przyzębia

Brak przyszłości dla tych zębów wyznaczyła przewlekła choroba przyzębia

Cztery kieszonki poekstrakcyjne

Cztery kieszonki poekstrakcyjne

Preparacja łoża implantów za pomocą sekwencji wierteł

Preparacja łoża implantów za pomocą sekwencji wierteł

Ocena osi długich łoży implantów - umieszczenie równoległościomierzy

Ocena osi długich łoży implantów – umieszczenie równoległościomierzy

Ocena osi długich łoży implantów - umieszczenie równoległościomierzy

Ocena osi długich łoży implantów – umieszczenie równoległościomierzy

Ekspozycja implantów po okresie osteointegracji - sześć śrub gojących umieszczonych w implantach w celu uzyskania profilu wyłaniania dla filarów

Ekspozycja implantów po okresie osteointegracji – sześć śrub gojących umieszczonych w implantach w celu uzyskania profilu wyłaniania dla filarów protetycznych

Ostateczne filary protetyczne - indywidualnie opracowane w laboratorium protetycznym łączniki implantów

Ostateczne tytanowe filary protetyczne – indywidualnie opracowane w laboratorium protetycznym łączniki implantów

Sześć podwójnych koron teleskopowych - matryce wykonane z cyrkonu, patryce wykonane metodą galvanoforming'u

Sześć podwójnych koron teleskopowych – matryce wykonane z cyrkonu, patryce wykonane metodą galvanoforming’u

Wprowadzenie metalowej struktury protetycznej - mocowanie w trybie PASSIVE-FIT

Wprowadzenie metalowej struktury protetycznej – mocowanie w trybie PASSIVE-FIT

Ostateczna odbudowa protetyczna - zdejmowany most kompozytowy typu U-shape ze skrzydłami ekstensyjnymi

Ostateczna odbudowa protetyczna – zdejmowany most kompozytowy typu U-shape ze skrzydłami ekstensyjnymi

Końcowy efekt estetyczny odbudowy protetycznej

Końcowy efekt estetyczny odbudowy protetycznej – zęby w zwarciu

Końcowy efekt estetyczny odbudowy protetycznej

Uśmiech pacjenta – swobodny, pełny i radosny


Faza chirurgiczna: lekarz stomatolog implantolog Beata Lipko-Leśniewska, lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: LAB A3 Jacek Dziedzicki technik dentystyczny

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Napisano w Galeria uśmiechu, Implanty